17. april 1915. Et angreb på de franske linjer ved Moulin planlægges

Hans Petersen fra Skodsbølmark ved Broager deltog i krigen på Vestfronten i Füsilierregiment “Königin” Nr. 86

Den 17. April blev vi kaldt sammen af vor Kompagnifører, som fortalte os, at der var planlagt et lille Foretagende mod »Frands«, som vi ogsaa skulde være med til. Det var tænkt saaledes:

Vort svære Artilleri skulde bombardere de franske Skyttegrave, som i Forvejen kun var tyndt besatte, i flere Timer. Saa skulde der være et Kvarters Ro, som man troede Fjenden vilde benytte til at kaste sine Reserver ind i forreste Linie. Han var vel nok bleven klar over, at der snart vilde følge et Angreb.

Derefter skulde der atter bombarderes paa de første Skyttegrave, saa man var temmelig sikker paa, at der ikke vilde blive mange levende tilbage. Paa et aftalt Klokkeslet skulde saa en Skyttelinie gaa frem til den 3. franske Skyttegrav og besætte den. En anden Skyttelinie, bevæbnet med Spader, Hakker og Skovle, skulde følge efter til den første Skyttegrav og jævne den med Jorden, saa Fjenden ikke mere kunde komme til at undergrave os.

En Trop blev bestemt til at befordre de erobrede Maskingeværer og Kanoner tilbage, og andre blev udpeget til at transportere Fangerne, som vi muligvis vilde tage. Vi var alle enige om, at Planen var god.

IMG_9128 Moulin_april_1915
Skyttegravene ved Moulin – afdeling “Apenrade”

 

3 tanker om “17. april 1915. Et angreb på de franske linjer ved Moulin planlægges”

  1. Hvad er op og ned?

    Er det korrekt at kortet har nord nedad og syd opad?
    Ellers har tyskerne skiftet plads med franskmændene.

  2. Jeg drejede kortet ovenfor (Apenrader Stellung) 180 grader, så kan det passe med Apenrader Weg på oversigtkortet og de to forpoststilling på hver side af vejen (Apenrader Weg) mod øst.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *