18. april 1915. Spændt venten før angrebet ved Moulin: “Mange røg så tungen smertede.”

Hans Petersen fra Skodsbølmark ved Broager deltog i krigen på Vestfronten i Füsilierregiment “Königin” Nr. 86. Den 18. april 1915 var der planlagt et angreb på de franske stillinger hen under aften.

Næste Morgen blev vi purret tidlig ud og fik en kraftig Portion Ærter og Flæsk til Davre. Nogle spiste to store Portioner; thi som de sagde: »Det er maaske sidste Gang, vi faar Ærter og Flæsk, og saa vil vi have alt det, vi kan spise.« Vi fik saa en ekstra Portion Flæsk med til Brødet, og Kl. 3 marcherede vi af til Skyttegraven.

Undervejs i et Stenbrud fik vi Morgenkaffe, og saa gik vi før Daggry ind i Skyttegraven. Fjenden maatte jo ikke ane, at der var kommen Forstærkning. Vi blev fordelt paa alle Jordhuler og laa og drøftede Eventualiteterne ved Angrebet om Aftenen. Mange røg, saa Tungen smertede, og spiste alt det, de havde med; de vilde ikke gemme noget til næste Dag. I Morgen? Vi vil ikke sørge for i Morgen.

Vi lever kun i Nuet.

Dagen oprandt med straalende Solskin. Det meste af Dagen var det stille over hele Fronten foran os; kun en enkelt Vagt, som maaske i Adspredthed har staaet og pillet ved Aftrækkeren, forskrækkede sig selv ved, at hans Gevær gav et Knald.

1914-09-17 Tobak
“Mange røg så tungen smertede …” 86’ere i en skyttegrav.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *