15. april 1915. Faldne, sårede, fangne – og hjemme på orlov

Ribe Stiftstidende gik for at være den rigsdanske avis, der var bedst informeret om forholdene syd for grænsen

Af Nicolai Flyman

Syd for grænsen under krigen

Faldne, sårede og fangne

Søren Møller fra Felsted er død af sine sår på et Feltlazaret. Han blev næppe 21 år gammel.

Hans Flintholm, søn af Agent Flintholm i Bolderslev, er falden i begyndelsen af marts måned. Han var med som frivillig. En Sørgegudstjeneste holdtes onsdag i Bjolderup kirke.

Postassistent August Reimers, der indtil krigens udbrud var ansat på postkontoret i Aabenraa, er falden den 6 April. Han har været med i krigen lige fra begyndelsen af og havde fået jernkorset. Kort tid efter at havde fået denne udmærkelse, blev han ramt i ryggen af en kugle, der også sårede lungerne. Da han var bleven rask igen, kom han med i Garde-forstærkningstropperne og for en månedstid siden blev han løjtnant i Reserven. Han var med ved de forbitrede kampe, som har stået i den senere tid, og faldt under disse. Reimers var fra Nørreditmarsken.

– Røgter Willy Prahl fra Avnbøl er Falden krigen.

– Ferdinand Jansen fra Augustenborg, Chr. Johansen fra Fjelby og Eskild Christensen fra Fjelby er sårede.

Hans Lammers fra Buskmose er ifølge en af de sidste tabslister død den 16 marts på et feltlazaret. Han var hårdt såret.

– Jakob Schmidt og Hustru i Flensborg modtog forleden meddelelse om deres 21 årige søn Henrik var falden anden påskedag.

– Underofficer Callsen fra Undevad Mølle er bleven let såret under kampene i slutningen af marts måned.

–  Johan Simonsen fra Vollerup er ifølge en af de sidste tabslister bleven hårdt såret under kampene fra 11. til 30. marts

– Mejerist H. Johansen fra Raved er død af Lungebetændelse. Han har siden krigens begyndelse ligget i skyttegravene ved Toul.

Hjemme på Orlov

Gårdejer Andreas C. Lunn i Fol, der er med i krigen som Reservist, kom anden påskedag hjem på en 3 ugers orlov for at lede forårsarbejdet på sin gård, der er en af de største i Fol sogn.

– Gårdejer Mathias Mygin i Østerlindet, Der siden efteråret har deltaget i krigen på den østlig front som landeværnsmand og var med i det store slag i Masuren i februar måned, kom lørdag aften hjem på orlov for at være med ved forårsarbejde på sin gård.

– Jep. Nissen fra Hovslund Station er kommen hjem på en 14. dages orlov.

– Gårdejer Johan Nissen, Horsbyg der har ligget i Elsass, er kommen hjem på orlov til 1 maj for at led Forårsarbejdet på sin gård.

– Postbud Frellesen fra Broager, der i efteråret var med i Rusland, har fået 3 måneders Orlov som følge af Rheumatisme og er vendt hjem.

Graven i det Fjerne.

Enke Mette Marie Nielsen på Løjtertoft i Nordborg modtog forleden et brev fra sin søn, skræddemester Christian Nielsen i Egen, der kom Gefreiter deltager i krigen. Han fortæller ifølge “Flensborg Avis” sin moder, at han forleden gik rundt på en kirkegård i nærheden og blandt gravene traf han en, på hvilken der var rejst et kors med indskriften:

Hans Sandvej fra Holm ved Nordborg. Dette minde satte din ven Peter Nielsen Nordborg”.
På graven lå tillige en smuk krans sendt af den afdødes moder og søster.

Havrens aflevering

Landråden i Haderslev Bekendtgør: “Herved anmoder jeg alle havrejere samt kommuneforstandere om at aflevere de til rådighed stående havremængder til “Proviantamt Altona, Güterabfertigungsstelle Altona”, så vidt muligt i hele vognladninger. Ved afsendelsen af hver levering skal der gives mig en kort meddelelse om den afsendte mængde. De nødvendige formularer (militærfragtbreve, sækkebestillingskort, regningsformularer) fås på landrådskontoret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *