9. august 1915 – Inger Friis: Det er så tungt, så tungt

Da 36 årige Jørgen Jensen Friis i 1915 blev indkaldt som tysk soldat, blev det begyndelsen på en 3 år lang korrespondance mellem ham og hustruen Inger, om hvordan Jørgen bedst holdt sig ude af farezonen og Ingers arbejde med at drive gården Hauge i Fjelstrup videre.

Fjelstrup, mandag aften (9.8.1915)

Kæreste Jørgen! …

– Sidste gang jeg var hos jer, sørgede jeg over det dårlige kvarter, denne gang er det underofficeren, men der er ikke meget at gøre.Læs videre

9. august 1915 – Friedrich Nissen: “Lykken var med mig”

Manufakturhandler Friedrich Nissen fra Sønderborg tilhørte Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 64, og deltog i sommeren 1915 i den tyske fremmarch på østfronten.

9.8. Kl. 5 gaar vi herfra til Grondy, undervejs beskydes vi igen det russ. Artillerie med Granater, dog har vi ingen Tab. For ikke at være i eller ved Husene, som nemt kan blive sammenskudt af Artilleriet, graver vi os ned i en Kartoffelmark.Læs videre

9. august 1915 – De faldne

Goth, Claus Peter (IR146) – Zaklocke-Wolka, Rusland.
Gregersen, Fritz Christian (GR5/8) – Osinchowa.
Hansen, Rasmus (IR59/12) – Kolochowice, Rusland.
Juhler, Christian Petersen (RIR84/14) – Fresnieres, Frankrig.
Lorenzen, Jacob Peter Georg (IR176/8) – Nagoschewo.
Lund, Christian Jensen (IR59/12) – Koledrowice, Russisk Polen.
Westergaard, Jacob Jensen (IR59/4) – Østfronten.

Fritz Christian Gregersen (1892-1915) Skodsbøl, Broager
Fritz Christian Gregersen (1892-1915) Skodsbøl, Broager
Læs videre

7. august 2015 – Problemer med nyhedsmails

Kære brugere af Den store Krig 1914-1918!

Vi har hen over sommeren oplevet en række problemer med hjemmesiden, bl.a. har funktionen med udsendelse af nyhedsmails været ude af funktion i flere uger. Rigtig mange har henvendt sig og givet udtryk for, at de savnede dem! Det er vi naturligvis glade for!

Vi har arbejdet på at finde en løsning, og fra denne uge burde det fungere igen.… Læs videre

7. august 1915 – De faldne

Bruhn, Carsten Jensen (IR141/2) – Gury, Rusland.
Giörtz, Thomas Christian (IR84/1) – Zamosc, Polen
Göeg, Peter Nissen (IR141/2) – Gury, Rusland.
Höhrmann, Ernst Alfred (IR84/5) – Damyany, Polen.
Juhler, Jens Christian (IR84/8) – Damyany, Polen.
Nielsen, Johann Friedrich Markus (IR150) – Ostrolenka, Polen.
Nissen, Jes (IR141/2) – Gury, Rusland.
Thamsen, Jens Jacob (IR141/3) – Gury, Rusland.… Læs videre

7. August 1915 – En 84´er: “Haardt blev der kæmpet”

Under mærket Chr. beretter en nordslesviger om sin krigstid ved Infanterie-Regiment Nr. 84´s anden bataljon. Regimentet var i sidste del af juli afgået til østfronten og deltog her i den tyske fremmarch:

Haardt blev der kæmpet den 7. August om Jernbanedæmningen ved Orz-Bach, hvor Russerne havde indtaget en meget stærkt befæstet Stilling. Det var en af de blodigste Begivenheder, Bataillonen blev indviklet i paa denne Front.Læs videre

6. august 1915. Heinrich Jessen ankommer til Galizien: “Her har krigen raset frygteligt!”

Heinrich Jessen fra Smedager ved Bolderslev gjorde krigstjeneste i Mellemøsten. Han blev indkaldt den 5. februar 1915 til Füsilierregiment 86 i Flensborg, men overflyttet til uddannelse af rekrutter i Aabenraa. Her var han, indtil han i august 1915 blev sendt sydpå til en ukendt destination. Han skulle overflyttes til Regiment 91 og indsættes på Østfronten.

Torsdag morgen er vi i nærheden af Krakau, Her begynder bjerglandet – lutter kalkbjerge, Sommesteder er der opkastet skyttegrave, Ved middagstid er vi i Krakau, hvor vi har tre timers ophold, Her faar vi brød og te.Læs videre

6. august 1915 – Friedrich Nissen: “… et helt Ildhav”

Manufakturhandler Friedrich Nissen fra Sønderborg tilhørte Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 64, og deltog i juli 1915 deltog i forsøget på at omringe de russiske tropper i Polen, i sin dagbog noterede han 6. august:

Natten forgik rolig, tidlig om Morgenen begyndte vort Artillerie igen at beskyde de russ. Skyttegrave helt voldsomt, vi stod oprejst i Skyttegraven og saa til, et par Landsbyer som laa ved den russ.Læs videre

5. august 1915. Heinrich Jessen på vej mod Østfronten

Heinrich Jessen fra Smedager ved Bolderslev gjorde krigstjeneste i Mellemøsten. Han blev indkaldt den 5. februar 1915 til Füsilierregiment 86 i Flensborg, men overflyttet til uddannelse af rekrutter i Aabenraa. Her var han, indtil han i august 1915 blev sendt sydpå til en ukendt destination. Han skulle overflyttes til Regiment 91 og indsættes på Østfronten.

Den næste morgen er vi i Brokauv i provinsen Schlesien syd for Breslau, Her faar vi kaffe og brød.Læs videre

4. august 1915. LIR84 – Slaget ved Narew-Bohr. 2. del

Af Allan Otto Wagner

Det slesvigske 84. Landwehrs Regiment var en enhed under 34. Landwehr Brigade og 1. Landwehr-Division, som var en del af den 8. Arme på Østfronten. Det var denne enhed min oldefar Otto Theodor Wagner i efteråret 1914 tiltrådte og var en del af indtil krigens slutning.

Den 13. juli havde tyskerne indledt slaget ved floderne Narew-Bohr med Armee Gallwitz som primær angrebsenhed, mens 8.… Læs videre

4. august 1915 – Jørgen Friis: Blærer under foden og innere Dienst

Da 36 årige Jørgen Jensen Friis i 1915 blev indkaldt som tysk soldat, blev det begyndelsen på en 3 år lang korrespondance mellem ham og hustruen Inger, om hvordan Jørgen bedst holdt sig ude af farezonen og Ingers arbejde med at drive gården Hauge i Fjelstrup videre.

Husum d. 4. august 1915

Min kære Inger!

I dag har jeg fridag, og nu skal du have et par ord fra mig.Læs videre

4. august 1915 – De faldne

Jensen, Peter Christian (IR93/5) – Passjeki, Polen.
Jurgschat, Martin (RIR93) – Passjeki, Polen.
Lippke, Emil Theodor (IR84) – Tomasze, Warszawa, Polen.
Lüchau, Georg Ludwig (IR341/1) – Bassuki, Osterode, Rusland.
Nickels, Andreas (FR34/8).
Petersen, Richard (IR85/6) – Moulin, Frankrig.
Thun, Paul Otto Max (RIR207/6) – Majdam-Stary, Polen.

Mindetavle, Randerup Kirke for Georg l. Lüchat
Mindetavle, Randerup Kirke for Georg l. Lüchat
Læs videre

4. august 1915 – U38 på særlig mission

Under kommando af Max Valentiner afsejler U38 fra Helgoland med kurs mod Det irske Hav. Valentiner har meldt sig frivilligt til at hente tyske ubådsfolk, der er blevet taget til fange og befinder sig i britisk krigsfangenskab. Blandt dem er kaptajn von Henning, der efter sin tilfangetagelse har stået i livlig brevveksling med sin familie. Men som det fremgår af Valentiners erindringsbog “Der Schrecken der Meere”, var der noget der ikke helt stemte:

“Hans breve var skrevet i et noget mærkværdigt tysk, og også indholdet var så fordrejet og besynderligt, at de pårørende fik den tanke, at de måske indholdt andre informationer.Læs videre

3. august 1915. Heinrich Jessen med kurs mod Østfronten.

Heinrich Jessen fra Smedager ved Bolderslev gjorde krigstjeneste i Mellemøsten. Han blev indkaldt den 5. februar 1915 til Füsilierregiment 86 i Flensborg, men overflyttet til uddannelse af rekrutter i Aabenraa. Her var han, indtil han i august 1915 blev sendt sydpå til en ukendt destination. Han skulle overflyttes til Regiment 91 og indsættes på Østfronten.

Tirsdag den 3.Læs videre

3. august 1915. Efter slaget: “Her har desværre mange af vore Infanterister fundet Døden for deres Fædreland”

Jacob Petersen fra Stevning gjorde krigstjeneste ved artilleriet på Østfronten

Efter Slaget

Russisk Polen, den 3. August 1915.

Vi staar med vort Batteri svære Felthaubitser i Stilling paa en fri Plet i en Skov. Vi er her som eneste svære Artilleri og beskyder sammen med Feltartilleriet de russiske Stillinger i en foranliggende Landsby. Vi afgiver en morderisk Ild i to Timer, saa lyder Signalerne fra Infanteriet, et Tegn til at Artilleriet skal holde inde med Skydningen, Infanteriet gaar frem til Storm.Læs videre

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918