18. maj 1917 – Et sjældent møde: “Naa Fa´r, du kender mig nok ikke mere!”

Den 18. maj 1917  meddelte Flenborg Avis om følgende tildragelse:

Gaardejer og Gæstgiver Jes Hansen fra Lundtoft ved Kliplev, der er i  Felten som Underofficer, gik for nogen Tid siden gennem en Landsby i Frankrig. I Udkanten af Byen mødte han en Artilleri-Munitions-Kolonne. Uden at agte stort paa den gik han roligt videre; men pludselig sprang lige ved Siden af ham en ung Soldat af Hesten og udbrød paa godt Dansk: — Naa, Fa’r. du kender mig nok ikke mere!

Overraskelsen og Glæden var stor, eftersom Fader og Søn ikke havde set hinanden i et Aars Tid. Et Øjeblik efter blev der gjort Holdt, Løjtnanten og Vagtmesteren kom ogsaa til Stede og udtrykte deres Forundring over den sjældne Tildragelse. Samtalen varede en halv Times Tid. Derved kom ogsaa Gaardejer Hans Sørensen fra Sønder Sejerslev, der er en god Bekendt af Hansen, til Stede .

Man talte naturligvis mest om de hjemlige Forhold, og da Tiden var omme, skiltes de i Haabet om et glædeligt Gensyn i Hjemmet. (Hmd.)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *