5. februar 1920. P. Chr. Von Stemann: H.P. Hanssen taler i Tønder – men modtages køligt af forsamlingen

Poul Christian von Stemann (1891-1966) kom til Tønder som amtsassessor i overgangsfasen og den første tid under dansk styre. Han udgav senere sine erindringer.

I slutningen af januar måned 1920 forlod jeg så ministeriet og tog over til mine forældre i Ribe, afventende det tidspunkt, da jeg kunne tage ned til Tønder, hvilket skete inden afstemningen i 1. zone.

I den pågældende periode var Schack konstitueret landråd under den internationale kommission i Flensborg og ansat af denne. Da jeg kom, blev jeg fungerende amtsassessor.

Schack havde inviteret mig til at bo hos sig på Schackenborg, og det varede til oktober-november 1920. Før kunne vi ikke flytte ind i den skønne amtmandsbolig. De tyske embedsmænd og deres familier (landråd Boehme var rejst, men hans familie boede der) havde ret til at bo der nogle måneder, og derefter skulle det hele gøres i stand. Den var rædsomt forfalden efter krigen og så sørgelig ud.

Men den 5. februar 1920 kørte jeg afsted fra Ribe til Tønder for nu at tage bopæl og virksomhed dernede. Fra denne dag og til efter kongens besøg ved genforeningen i Tønder førte jeg en kortfattet dagbog, dog kun for de dage, jeg var dernede, ikke, når jeg var i København eller på rejse dertil eller derfra. Denne dagbog har jeg endnu, og på grundlag af denne og efter hukommelsen er det følgende udarbejdet i København i året 1927 med følgende indledning:

„Skæbnen ville, at jeg på nært hold kom til at deltage i de historiske begivenheder i foråret 1920. Der har senere været offentliggjort forskellige beretninger om, hvad der er passeret. Da disse ikke alle var historisk rigtige eller fuldstændige, forsåvidt angår de begivenheder, som jeg kender, har jeg ment det rigtigt at give en beretning om dette på basis af min dagbog.

Hvor i det efterfølgende noget er skrevet indenfor anførselstegn, er dette ordret efter min dagbog. Hvad der forøvrigt er anført, er baseret på dagbogen, hvis ordrette ordlyd ikke altid egner sig til gengivelse, eller på erindringen.

For tiden efter dagbogens ophør har jeg refereret enkelte hovedbegivenheder og iøvrigt anført forskellige indtryk og erfaringer.”

„Den 5. februar 1920. Efter at have spist frokost i Ribe, kørte jeg kl. 12¼ afsted alene i mit automobil, der var fuldt ladet med min store bagage, hvoriblandt en mængde bøger. Kl. 2 var jeg i Tønder.

Ejendommeligt var det at se englænderne på vagt udenfor deres kaserne.

H. P. Hanssen kom lige efter mig i automobil med stor pels. Jeg gik til Tonhalle, hvor Hanssen lige var begyndt. Jeg stod i kulisserne og ville ikke ind. Hanssen talte, godt med kraftigt „valgflæsk.”

Forsamlingen var dog noget kølig. Derefter var der lejlighed til at stille spørgsmål, som Hanssen besvarede qodt.“

P. Chr. Stemann: En dansk Embedsmands Odyssé. Gyldendal, 1961.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *