8. februar 1920. Fest på folkehjem med sang og tableauer

Jens Marius Møller (fra Salling) var sønderjyde, men blev udvist til Danmark i 1899 under Köllerpolitikken. I begyndelsen af februar 1920 tog han hjem til Sønderjylland for at afgive sin stemme.

Efter at jeg havde fået noget at spise gik min bror, jeg og Kristian Michelsen til fest på ”Folkehjem”, den danske forsamlingsbygning i Aabenraa.

Festen indledtes kl. 9 ved at nogle franske og en engelsk officer førtes ind i salen under håndklap, mens musikken spillede og forsamlingen sang den franske nationalsang. Derefter blev den engelske nationalsang spillet og sunget.

Selskabelig forenings formand, dr. Mads Michelsen, Aabenraa, bød først i en tale på dansk de stemmeberettigede fra kongeriget velkommen og derefter i en tale på fransk et velkommen til de franske officerer. Den franske kommandør takkede i en tale på fransk.

Dr. Michelsen bød derefter i en engelsk tale den engelske løjtnant Willington velkommen. Han takkede med få ord på engelsk. På scenen blev der danset gamle folkedanse af otte unge sønderjyder i nationaldragt. Deres præstation hilstes med bragende bifald.

Efter dansen fremvistes forskellige tableauer arrangeret af købmand Mads Michelsen; de hilstes med overvældende bifald, og mange øjne duggedes ved flere af dem.

De sønderjyske piger

musik og 1. vers af ”Slumre sødt i Slesvigs jord”

Den lille hornblæsers hjemkomst

Musik og: ”Dansken har sejr vunden, hurra, hurra”

Det danske flag hejses

Musik og sang: ”Vift stolt på Kodans bølge”

Den lille Ole med paraplyen

M og S. ”Den lille Ole”

Den ensomme vagtpost i natten

M og S: Nattens dæmrende tåger

Danmark rækker Sønderjylland hånd over den sort/hvide grænsepæl

M og S: ”Der er et yndigt land”

Elsass Lothringen under Frankrigs værge

M og S: Frankrigs nationalsang

Mens salen ryddedes til almindelig dans gik deltagerne ned i restaurationen for at nyde en kop kaffe, en øl eller anden mindre forfriskning. Efter at have set lidt på dansen gik min bror og jeg hjem for at samle kræfter til den næste dags begivenheder, og vi sov ind med indtrykket af, at vi havde haft en ual mindelig rig dag.

Hele søndagen havde været begunstiget af det herligste solskinsvejr og en ganske let frost. Alle danske flag i Aabenraa blev i ugen hejst kl. 8 og taget ned kl. 5 [17]. Sønderjyderne ved, hvilken ære de skylder flaget.

Tak til Vibeke Horsnhøj-Svensson for dagbogen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *