4. februar 1920. Ernst Christiansen: “Vi vil ikke forsømme noget, som kan gavne det danske Stemmetal…”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

4. Februar: Omsider Meddelelse fra København om Valutaordningen.

— I Aften Tillidsmandsmøde i Logehuset. Lang Drøftelse af Valglisterne. Poul Drachmann taler om dansk Erhvervsliv.

Jeg forbereder H. P. Hanssens Komme og henstiller at undgaa Mishagsytringer. Vi vil ikke forsømme noget, som kan gavne det danske Stemmetal, og nogle Flensborgere har ment, at den sønderjyske Ministers Oplysninger vil have Betydning for en Del af Handelen og Industrien.

Da vi stadig mere er blevne klare over, at vi har Brug for hver Dag af Fristen og særlig Landdistrikterne kræver den forlænget, samler vi Underskrifter fra Tillidsmænd paa en Henvendelse om Udsættelse af Afstemningsdagen.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *