7. februar 1920. Ernst Christiansen: “et Ord om, at vi ikke er en Koloni, modtages med Bifaldsstorm.”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

7. Februar: Opsøger efter Anmodning Sydow paa hans Værelse paa »Flensburger Hof«. Han ønsker at slippe af med Hotelejeren og faa en særlig Køkkenchef for Kommissionen. Benytter Lejligheden til at drøfte de forskellige Spørgsmaal og nævner den tyske Presses Vurdering af Kommissionens enkelte Medlemmer. »Vi maa jo være upartiske!«

Op til Officerkasinoet. To kendte tyske Latinskolelærere kommer ud fra Bruce. Overrækker denne en af Tillidsmænd i By og Land underskreven Henvendelse om Udsættelse af Afstemningen til 14. Marts.

— Jeg kaldes igen ned paa »Flensburger Hof«, denne Gang til den franske Minister. Da. jeg naar derned, er han kaldt bort. Klokken 4 fortroligt Møde paa Jernbanehotellet, indvarslet ved skriftlige Indbydelser fra J. C. Paulsen, J. C. Møller, Sievers og M. Zachariassen.

Salen er fyldt. En Mængde erhvervsdrivende, som hidtil ikke offentligt har vedkendt sig dansk Sindelag.

H. P. Hanssen gør Rede for økonomiske Spørgsmaal. Jeg maa igen over paa »Flensburger Hof«. Lyset strejker. Ved et Tællelys en længere Samtale med Claudel, der er meget imod en Udsættelse af Afstemningen, men i øvrigt drøfter hele Stillingen med mig.

— I Aften Møde i Logehuset. Folk staar som Sild i en Tønde. Sangen viser den mægtige Stemning. Jeg i en Udkant mellem Wall og H. Hansen fra »Jyllands-Posten«. Da J. G. Møller indledende nævner, at vi ogsaa vil hjem, demonstrativt Bifald.

H. P. Hanssen høres opmærksomt, men køligt. Udreder Byens danske Fortid gennem mange Slægtled, saa man siger ved sig selv: Men hvorfor har du saa kunnet skrive, at Flensborg ikke var diskutabelt! Ytringer af andre Talere, saaledes et Ord om, at vi ikke er en Koloni, modtages med Bifaldsstorm.

— Paa Jernbanehotellet, der vrimler af Danske, Sammen med Folk fra alle tre Zoner.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *