6. februar 1920. Kun øl! Udskænkningsforbud under afstemningen i 1. zone

C. I. S. -Bekendtgørelse No. 37 af 6. Febr.

Den 9. og Afstemningsdagen 10. Feb. 1920 er alt Salg af alkoholholdige Drikke med Undtagelse af Øl forbudt indenfor Afstemningsomraadets 1 .Zone.

Overtrædelser af denne Anordning straffes med Bøder paa indtil 5.000 Mark.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *