4. februar 1920. Udviste personers udøvelse af stemmeret

Bekendtgørelse No. 35 af 4. Febr. 1920:
Den internat. Komm. har m. H. t. Udøvelsen af udviste Personers Stemmeret truffet følgende Bestemmelser:

De i Henhold til Fredstraktaten af 28. Juni 1919 fjernede eller af den
internat. Komm. udviste Personer, der er stemmeberettigede, kan udøve deres Stemmeret ved en Stedfortræder.

Stedfortræderen maa godtgøre sit Mandat overfor  Afstemningsudvalget ved at aflevere en skriftlig Fuldmagt fra vedkommende Stemme-berettigede. Afleveringen af et Telegram med tilsvarende Indhold anses for ensbetydende med Aflevering af et skriftligt Fuldmagtsdokument.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *