2. februar 1920. Dansk henvendelse fra flensborgske arbejdere får 3300 underskrifter.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

2. Februar: Den danske Henvendelse fra de flensborgske Arbejdere til deres Kammerater i Kongeriget har faaet 3300 Underskrifter.

— I Aften stort Møde i Valsbøl, overvejende dansk trods tyske Modtalere. Holger Andersen, Kylling. Møde i Rodenæs (T. Jessen), godt, skønt de tyske Talere var komne først.

— Pastor Muuss har i en Haandevending skilt sig af med sit Embed — for at undgaa Forbudet.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *