6. februar 1920. Grov tone i tysk afstemningsblad.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

6. Februar: Det første Nummer af et tysk Afstemningsblad, »Unser Schleswig«, udkom i Dag. Tonen er meget grovkornet. — Postdirektør Francke svarer paa min Klage vedrørende »Unser Land«, at Personalet i Landdistriktene har faaet Tilhold om at afholde sig fra enhver partipolitisk Virksomhed.

— Møder i Hanved, A. Grau, J. Holdt, og i Læk, Møllebygger Rasmussen, P. Gad og Holger Andersen. I Læk sætter det stedlige tyske Udvalgs Formand igennem, at Gendarmerne skal forlade Salen som »Embedsmænd«, der ikke maa deltage i Agitationen. De danske Talere hævder sig godt begge Steder. 

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *