15. august 1915 – Friedrich Nissen: “…saa ham dog falde”

Manufakturhandler Friedrich Nissen fra Sønderborg tilhørte Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 64, og deltog i sommeren 1915 i den tyske fremmarch på østfronten.

15.8. Tidligt gaar det videre, Russerne ere frivilligt gaaet tilbage, saa vi skal bagefter. Regimentet samler sig bag en Skov, saa ga[a]r det videre til Bojenka. Vor Morgenkaffeen tages i voldsom Hast. Fra Bojenka gaar det atter frem mod Fjenden, som skal sidde ved Schaty.

– Jeg har at sikre den venstre Flanke, gaar gennem en stor Skov og kommer til Schaty uden Kamp, maa grave mig ned paa Marken, da vi faar Artilleriild og da der driver sig Kossakker omkring, dog snart gaar det videre til Borowe og Stare, som om Aftenen er i vor Hænder. Tabet var dog kun en Undffz, en Mand saaret. Atter gaar det i Mörkningen frem, skal endnu tage Byerne Jarmonty og Sklody – de bliver taget uden at støde paa Modstand

– Nu troede jeg dog, at det kunde være nok for den dag men nej, vi skal i den mørke Nat endnu videre frem, skal tage Rudka. Vi har dog forregnet os i Russerne, foran Byen støder vi paa stærke Kræfter, saa vi maa grave os ned. Vi forandrer endnu et par Gange Stillingen inden vi kunde faa den rette Front og Forbindelse og det var et meget ubehageligt Løben paa de vaade, ujævne Marker i den mørke Nat. Da vi endelig har et Hul gravet og maa ro lidt begynder det at regne helt forfærdeligt, det bløder rigtignok, det varer ikke ret længe, saa er vi alle vaaade gennem og gennem.

Vort Køkken kommer Kl. 1. Natten – jeg spadserer derhen, den staar bag en Skov, det er næsten en Straf i den mørke Nat paa en forfærdelig Ujævn Mark, hvor jeg af og til træder ned i et Hul, jeg gaar næsten som en Beruset. Det giver Bønner til Middag. Efter at jeg kommer tilbage til min Plads og ser mig lidt om, staar der pludselig en Mand foran vor Linie – vi raaber han skal komme, dog han løber – vi skyder Lysrakketer i Luften og ser at det er en Russer – da han ikke staar endnu, bliver der skudt efter ham, dog ved jeg ikke om han blev truffet, saa ham dog falde. Natten var ellers rolig, kun af og til et par Skudt.

(Dagbog, Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *