7. oktober 1914 – De faldne

Brodersen, Hans.
Christensen, Carl August Lorenz (RIR86/3) – St. Aurin, Frankrig.
Christensen, Hans (FR86/3) – St. Aurin, Frankrig.
Freyburg, Karl von (GR4) – Frankrig.
Hansen, Chresten (RIR86/1) – St. Aurin, Frankrig.
Heiselberg, Iwer Jørgensen (JB9) – Lievin, Frankrig.
Johansen, Jens Peder (RIR86/2) – Roye, Frankrig.
Juhler, Nis Peter (GRzF4//4) – Gommecourt, Frankrig.
Mathiesen, Jørgen (RIR86/3) – St.… Læs videre

6. oktober 1914 – De faldne

Hansen, Hans Jørgen Ratzer (LIR31/2) – Kamionka, Rusland.
Lassen, Jes (FR86/1) – Blaye, Frankrig.
Paulsen, Hans (LIR5/8) – Bakalaschewo, Russisk Polen.
Refslund, Peter (GGR3/6) – Hébuterne, Frankrig.
Sandvei, Hans Hansen (RJB9/3) – Noyon, Frankrig.
Schmidt, Gerhard Reinhard (IR79) – Trier.
Schmidt, Nicolai Nielsen (LIR31/3) – Kamionka, Rusland.
Thomsen, Jens Peter (IR140/1) – Amy, Frankrig.… Læs videre

5. oktober 1914. Faldne og sårede – og pakker til soldaterne.

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal

Den tyske Krigsplan for Russisk-Polen. Berlin, Mandag.

“Times”‘ Korrespondent i St. Petersborg melder, at vigtige militære Begivenheder er nær forestaaende. Efter den russiske Militærsagkyndig Oberst Schumski Bedømmelse var Polen udset til at blive Skuepladsen for det største Slag i denne Krig. Det var Tysklands Hensigt at tvinge Russerne til enten at rømme Galizien eller levere at afgørende Slag.Læs videre

5. oktober 1914 – De faldne

Andersen, Jens Erik Søberg (RIR86/8) – Roye, Frankrig.
Jepsen, Rasmus.
Jørgensen, Jørgen (RIR84/7) – Roye, St. Aurin, Laucourt, Frankrig.
Lycke, Holger (IR140/5) – Les Loges, Marne, Frankrig.
Marcussen, Christian Iversen (IR140/9) – Rue del’ Abbaye, Marne, Frankrig.
Petersen, Christian Peter (RIR86/6) – St. Aurin, Frankrig.
Schmidt, Ivan (RIR86/7) – St. Aurin, Frankrig.
Schmidt, Mathias Christiansen (JB9/1) – Noyon, Frankrig.… Læs videre

4. oktober 1914. Landwehr-Division Goltz skifter navn

Af Allan Otto Wagner

Det slesvigske 84. Landwehrs Regiment var en enhed under Landwehr-Division Einem (tidligere Goltz), som var en del af den 8. arme på Østfronten. Det var denne enhed min oldefar Otto Theodor Wagner senere på efteråret 1914 tiltrådte og var en del af indtil krigens slutning.

Den 3. oktober skiftede også Landwehr-Divisionen øverst befalende og kom til at hedde Landwehr-Division Einem.Læs videre

4. oktober 1914. “Der var straks en lille, spinkel, rødhåret fyr, som spurgte, om han måtte være kammerat med mig.”

FR86’eren Hans Petersen fra Skodsbøl fortæller:

Den 4. Oktober 1914.

Vi rykkede ud af vor Stilling og hen bag en Skov i Nærheden af Byen Nampcel. Her fik vi 72 frivillige til Undsætning i vort Kompagni. Der var straks en lille spinkel, rødhaaret Fyr, som spurgte, om han maatte være Kammerat med mig. Han hed Frits Wolf, han var 19 Aar og Jernbaneembedsmand fra Hamborg.Læs videre

3. oktober 1914. Jeppe Østergaard mangler strømper.

Jeppe Østergaard fra Stursbøl gjorde krigstjeneste ved 5. grenadérregiments 2. kompagni på Østfronten.

Kæreste søster!

Tak for dit Flensborgkort. I lang tid har vi nu været uden forbindelse med feltposten, så næste gang vil der nok være mere til mig. Et par korte, uldne strømper vilde jeg også være taknemlig for. Strømperne sidder på benene en 14 dage, så trækker man støvlerne af, og strømperne er da omtrent ødelagte af fodsved.Læs videre

3. Oktober 1914. Nyt fra Hejmdal: Alle venter paa Udfaldet af det galiciske Slag

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal.

Bliver Krigen langvarig? Berlin, Fredag.

Det italienske Blad “Corriera della Sera”s Korrespondent i Paris har kun ringe Haab om en afgørende fransk Sejr over Tyskerne. De faa, som i forrige Uge ansaa en Omgaaelse af højre Fløj for sikker, var nu overbevist om Umuligheden af en hurtig Løsning ved et Hovedslag mod Tyskerne, og forudsaa en lang Varighed af Kampen indtil Udmattelse.Læs videre

2. oktober 1914. Hæren fraråder at hente faldne hjem: “For soldaten er slagmarken det smukkeste gravsted!”

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal

En Hær paa 5 Millioner. Zsaren i Spidsen. Rom, Fredag

Efter Telegrammer fra St. Petersborg er man i Rusland i Færd med at organisere en stor Armé paa 5 Millioner Mand, som skal staa under Zsarens Overbefaling og til Foraaret koncenteres i Wilna, Warschau, Lubin og Rovna. Disse Arméer skal feje al fjendtlig Modstand bort og samtidig gaa frem imod Wien og Berlin.Læs videre

2. oktober 1914. Kadaverdisciplin i den preussiske hær: Bundet til et træ i ildlinjen!

FR86’eren Hans Petersen fortæller:

Den 2. Oktober 1914.

Vi havde hver faaet 3 Cigaretter. Nogle røg kun en halv ad Gangen. Resten svøbtes i et Stykke Papir og gemtes i Lommen til en anden Gang.

Den Dag saa vi da nogenlunde ud i Ansigtet, naar undtages Skægget, der for Resten saa lidt bisseagtigt ud, da det havde groet vildt og uden Behandling, lige siden vi drog ud fra Flensborg.Læs videre

2. oktober 1914 – De faldne

Bonde, Jørgen Nielsen (FR86/6) – Palais Belle Isle, Morbihan, Frankrig.
Clausen, Fritz (RIR86/8) – Roye, Frankrig.
Eigenwillig, Wilhelm (RIR86/8).
Hansen, Johann Christian (RIR86/3) – Carlepont, Frankrig.
Hansen, Peter Emil (RIR86/7) – Beuvraignes, Frankrig.
Iversen, Hans (RIR86/6) – Beuvraignes, Frankrig.
Kastbjerg, Andreas Madsen (IR86/8) – Bremwaigness, Frankrig.
Knudsen, Christian Hansen (RIR86/5) – Amy, Frankrig.
List, Hans Peter Knudsen (RIR84) – Verpillieres, Frankrig.… Læs videre

1. oktober 1914. Hemming Skov skifter front og rykker ind i Rusland

Af Allan Otto Wagner

Hemming Skovs regiment 176 skifter front og rejser i to døgn med tog fra Lötzen i Østpreussen til provinsen Schlesien og den russiske by Tschenstochau lige på den modsatte side af grænsen.

Natten til 26. Sept. kom vi til Løetzen (Lötzen) og blev nu læsset på Tog. Dermed var vi klar over, at nu gik det til en anden Front, hvor, lød der intet om, dog, at vi ved Lublindtz Schlesien drejede af, sagde os, at det i hvert Fald ikke gik til Galizien.Læs videre

1. Oktober 1914. Nyt fra Hejmdal: Flere savnede nordslesvigere var faldet i fangenskab

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal

Krigsefterretninger fra Nordslesvigere. Udpluk af Feltbreve m.m.

Fra Sanitetskolonnerne.

Fra en ung nordslesvigsk Gaardejer fra Haderslev Vesteramt, som kører med en Sanitetskolonne, er der indløbet et Brev til Hjemmet, hvori han blandt andet fortæller om et Slag den 19. September, i hvilket Reserve-Regimentet Nr. 86, det Regiment der tæller de fleste Nordslesvigere i sine Rækker led svære Tab.Læs videre

1. oktober 1914. 8 Armé får ny øverstbefalende.

Af Allan Otto Wagner

Det slesvigske 84. Landwehrs Regiment var en enhed under Landwehr-Division Goltz, som var en del af den 8. arme på Østfronten. Det var denne enhed, min oldefar, Otto Theodor Wagner, senere på efteråret 1914 tiltrådte og var en del af indtil krigens slutning.

Da fjenden ved Grajewo ikke var til at indtage ville General Schubert indlede et angreb i nord.Læs videre

30. september 1914 – De faldne

Bock, Johann Wilhelm Magnus (IR86/1) – Tracy le Val, Frankrig.
Christensen, Christian Hansen (FAR20) – Rethel, Frankrig.
Esmann, Jørgen Jacob Christensen (FAR9) – Chauny, Frankrig.
Hansen, Mathias (RIR86/1) – Tracy le Val, Frankrig.
Jørgensen, Hans (UR12) – Wizajny, Rusland.
Nissen, Sönke Ludwig (RIR86/1) – Tracy le Val, Frankrig.
Petersen, Boh Hansen (RIR86/1) – Tracy le Val, Frankrig.… Læs videre

30. September: Nyt fra Hejmdal: Om understøttelsen til de indkaldtes familier og udpluk fra feltbreve fra nordslesvigere

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal

Kredsdagsmøde. En Assistentslæge paa Sygehuset. Hjælp til de Indkaldtes Familier – Grusgraven i Uge.

Aabenraa, Tirsdag.
I Eftermiddag afholdtes et Kredsdagsmøde paa Kredshuset. Landraad Siemon aabnede Mødet. Første Punkt paa Dagsordenen var Forelæggelse af

det reviderede Aarsregnskab for 1913.

Landraaden udtalte, at det stillede sig noget gunstigere end ventet, idet der var et Overskud i Forhold til Budgettet paa over 15,500 Mk.Læs videre

30. september 1914. “Vi havde gravet huler ind i skyttegravsvæggen.”

86’eren Hans Petersen fra Skodsbølmark ved Broager fortæller

Den 30. Sept. 1914. Det var koldt og fugtigt Vejr. Vi havde gravet Huler ind i Skyttegravsvæggen, hvor vi laa lunt for Regn og Blæst. Ved Aftenstid fik vi Ordre til at bytte Stilling med 2. Kompagni. De havde kun en lille Grøft at ligge i , og nu maatte vi grave hele Natten.Læs videre

30. september 1914. Landwehr-Division Goltz blotter 8. armé

Af Allan Otto Wagner

Det slesvigske 84. Landwehrs Regiment var en enhed under Landwehr-Division Goltz, som var en del af den 8. arme på Østfronten. Det var denne enhed, min oldefar, Otto Theodor Wagner, senere på efteråret 1914 tiltrådte og var en del af indtil krigens slutning.

Vedvarende russiske angreb tvang Landwehr Division Goltz til tilbagetrækning mod Lyck.Læs videre

29. September 1914. “Jeg har her i Kompagniet mange, som taler Dansk og flere gode Kammerater. Vi deler alt med hinanden.”

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal

Krigsefterretninger fra Nordslesvigere. Udpluk af Feltbreve m.m.

Paa Feltvagt.

Ved Mons i Belgien, hvor der var Kamp mellem os og Englænderne, laa vi i anden Linje, men i meget heftig Shrapnellild. Der blev Chr. Petersen saaret. Vi er nu næsten ødelagt af anstrengende Marchture. Vi gennemstrejfer Landet paa Kryds og tværs, hver Dag marcherer vi ca.40 Kilometer.Læs videre

29. september 1914. Levnedsmiddelsituationen – del 2. “Hungersnød udelukket!”

Hejmdal

Er der Fare for Mangel paa Levnedsmidler? (del 2) (Nordsl. Landbrugs- og Mejeri-Tidende)

Et andet Spørgsmaal er saa igen, om den indenrigske dyriske Produktion kan holdes paa sin nuværende Højde, hvis Krigstilstanden varer længe ved? Dette Spørgsmaal kan næppe besvares bekræftende. Den stærke Udvikling af Husdyrbruget, som et gaaet for sig de sidste Aartier, har nemlig ikke kunnet fuldbyrdes uden at tage indførte Foderstoffer i Brug.Læs videre

29. september 1914. Hans Petersen på lyttepost tæt ved den franske stilling

86’eren Hans Petersen fra Skodsbøl fortæller:

Den 29. Sept. 1914. Jeg var paa Lyttepost tæt ovre ved den franske Stilling. Naar man saadan skal snige sig ind paa Fjenden, gaar man ikke og slæber paa Benene, nej, da kan man pænt løfte dem.

Der blev afgivet et Par Geværsalver over til os, jeg kastede mig hurtigt ned paa Maven og troede i første Øjeblik,at de vilde angribe os.Læs videre

28. september 1914. Nyt fra sårede og fangne sønderjyder. “Lige så godt som et kys!”

Hejmdal

Krigsefterretninger fra Nordslesvigere. Udpluk af Feltbreve m.m.

Vi meddelte forleden, at to unge Mænd fra Aabenraa Thorkild Rosenvold og Hans Ries var blevne saarede, og at den sidste tillige var falden i fransk Fangenskab. Der foreligger nu nærmere Efterretninger om dem i følgende Brev fra en Kammerat:

– Jeg har ikke kunne skrive før, thi vi ligger her i en Skyttegrav.Læs videre

28. September 1914. Levnedsmiddelsituationen.

Hejmdal

Forbudet mod Slagtning af Kvæg.

Forbundsraadet har som tidligere nævnt under 11. September udstedt en Forordning mod for tidlig Slagtning af Kvæg.

Det er foreløbig i 3 Maaneder fra denne Forordnings Ikrafttræden (der skete en Uge efter Udstedelsen) forbudt at slagte Kalve under 75 kg. levende Vægt, endvidere Kvier, Kviekalve og Køer, der ikke er 7 Aar gamle.Læs videre

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918