1. april 1916. Nød blandt faldne sønderjyders efterladte

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Nød blandt faldne nordslesvigeres efterladte.

For nogle måneder siden foranstaltedes gennem etatsråd, stiftsskriver Hiort-Lorenzen i Roskilde, en indsamling herhjemme til faldne nordslesvigeres efterladte. Vi har hidtil kun lejlighedsvis omtalt denne indsamling, da vi havde grundet formodning om, at nordslesvigerne selv ønskede at klare den nød, der opstod mellem deres dårligst stillede. Nu er nøden imidlertid blevet af et sådant omfang, at de ikke magter at råde bod på den alene, og vi henstiller derfor nu til vore læsere at yde bidrag, små eller store, alt efter evne og trang, for at bidrage til at lindre nøden.

Om denne meddeler ”Indsamlingen til faldne nordslesvigeres efterladte” bl.a.:

”Hjerteskærende breve melder om den uendelige jammer og nød blandt de mange faldne nordslesvigeres efterladte enker, børn, fædre og mødre, hvilken de hidtil indkomne penge langtfra formår at lindre. Yderligere bidrag modtages derfor med den største glæde af etatsråd Hiort-Lorenzen i Roskilde fra alle dem, der har evne dertil og hjerte for vore hårdt prøvede landsmænd hinsides grænsen. Uddelingen vil som hidtil ske planmæssig med den største omhu og samvittighedsfuldhed af den store kreds af mænd i hele Nordslesvig, som har påtaget sig dette vanskelige arbejde”.

Bidrag modtages også med glæde på Ribe Stifts Tidendes kontor, som så skal besørge dem videresendt til etatsråd Hiort-Lorenzen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *