25. marts 1916. Fransk artilleri som skomagerværktøj

Peter Rossen, Rurup, gjorde krigstjeneste som armeringssoldat. Hans regiment lå ved Berry-au-Bac.

Der, hvor vi laa i Understanden, var der ogsaa en Udkigspost, Her laa nemlig et Bomhus.

Dette Hus var blevet forstærket med Cement, og her var anbragt en Kikkert med en meget skarp Linse. Naar Solen skinnede fra Vest, maatte den vendes om, for Franskmændene havde opdaget den og skød flittigt efter den.

En Dag sad jeg ude i Graven ved en Maskingeværstilling og skrev et Brev. Jeg fjernede mig et øjeblik, men lagde nok Mærke til, at der blev skudt. Da jeg kom tilbage, var mit Skrivetøj, og hvad der ellers hørte til Skriveriet, borte, og der, hvor jeg havde siddet, var der gaaet et Par Granater ned i Graven.

Lidt længere ned mod Aisnefloden havde nogle Kammerater holdt Vask og renset deres Støvler. De havde lagt deres Sager til Tørring oppe paa Gravens Rand, og nu mistede een en Hæl paa en Støvle, en anden et Bukseben.

De fik en ordentlig Omgang, for man mente, at det var letsindigt, hvad de havde gjort.

DSK-årbøger 1959

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *