Liste over faldne 1914-1918

Opdatering af liste over faldne og savnede i 1. verdenskrig med tilknytning til Sønderjylland.

Ny opdatering – version 10 – udgivet april 2020.

En foreløbig liste under konstant forandring.

Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot har siden 2012 i samarbejde med blandt andet frivillige arbejdet med registrering og indsamling af oplysninger om faldne og savnede soldater i 1. verdenskrig.
Siden 2013 vedligeholdes listen af Hanne C. Christensen, Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot, der også deltog i arbejdet med indsamling af de første oplysninger i 2012.

Listen blev sidst offentliggjort i april 2018 (= version 9 siden 2012)  og indeholdt da 6577 navne.
Siden er flere navne kommet til, ligesom en række dubletter er identificeret og redigeret, således at listen nu kan offentliggøres i en ny version, der pt. indeholder 6646 navne (se herunder) pr. 10. april 2020.

Alle har én eller anden tilknytning til Sønderjylland (= området mellem 1864- og 1920-grænserne) og er fundet i tilgængelige kilder – hovedsagligt, men ikke udelukkende dødsbiregistre, kirkebøger og mindesten.
Desuden er inddraget oplysninger fra ansøgninger om efterladterente til slægtninge til faldne/savnede i perioden 1914-1918 (1921), der findes i Efterladtesager i Invalidenævnet for de Sønderjyske Landsdeles Arkiv, Rigsarkivet Aabenraa.

Samtidig er der medtaget ca. 180 personer som er døde mellem 1. januar 1919 og 31. december 1921. Dette skyldes, at en del ikke er kommet hjem fra fangenskab eller lazaret før de dør og at en del er nævnt på de lokale mindesten. Det er således valgt at medtage alle, der i hovedkilderne nævnes som døde som følge af krigen i denne periode, på listen.

For ca. 360 af de i listen opførte personer gælder fortsat, at dødsdatoen enten er ufuldstændig eller ikke oplyst i kilderne. Der arbejdes fortsat med at identificere disse.

Der henvises til læsevejledningen herunder for baggrunden for arbejdet med listen samt forklaringer, benyttede kilder og forkortelser i listen.

Vær opmærksom på, at ældre versioner af listen er blevet kopieret fra Museum Sønderjyllands website og derfor kan findes andre steder på internettet – læg derfor mærke til datoen i øverste højre hjørne i filerne.

Spørgsmål, tilføjelser, rettelser og supplerende oplysninger til ovenstående lister kan indsendes til Hanne C. Christensen, Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot, pr. mail: hacc@msj.dk

Læsevejledning og benyttede forkortelser:  Læsevejledning og forkortelser  – filen åbner som en pdf-fil (4 sider).

De herunder følgende lister indeholder nøjagtigt de samme data, men er sorteret på forskellig vis:

Der er ikke læst korrektur på listen og der arbejdes fortsat med tilføjelse af personer, oplysninger og generelt med redigering af listens indhold.

Filerne er sidst opdateret 10. april 2020.
Filerne åbnes alle som selvstændige pdf-filer (på ca. 475 sider).

Alfabetisk navneliste – Liste sorteret alfabetisk efter efternavn, fornavn og fødselsdato.
Fødested og -sogn  – Liste sorteret efter fødselssogn, efternavn og fornavn.
Bopæl  – Liste sorteret alfabetisk efter bopælssogn, efternavn og fornavn.
Dødsdato  – Liste sorteret efter dødsdato, efternavn og fornavn.
Militærenhed – Liste sorteret efter regimentsnummer, regimentsnavn og kompagni.

Mindetavle opsat 2013 på Den sønderjyske Kirkegård, Braine, Frankrig. Foto: Hanne Christensen, Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.

5 tanker om “Liste over faldne 1914-1918”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918