26. november 1919. “Valgkampen i fuld Gang”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

H.P. Hanssens “Aabenraa-fløj” har flertallet i Den nordslesvigske Vælgerforenings udvidede tilsynsråd (bestyrelse), men den fløj, der går ind for en sydligere grænse (Flensborg- og Dannevirkefolk) forventer fremgang ved det kommende valg til tilsynsrådet. Og hvis de vinder flertallet, kan de forandre Vælgerforeningens politik.

26. November: Valgkampen i fuld Gang. Den 22de H. P. Hanssens Møde i Møgeltønder, hvor vor Resolution vedtages med 400 mod 5 Stemmer. Andre Møder trindt omkring med alle vore Talere i Ilden.

Modparten drager Personspørgsmaalet frem og taler om den tredje slesvigske Krig. —

»Flensb. Volkszeitung« opfordrer Arbejderne til at stemme paa Hanssens Kandidater. —

Ifølge Skrivelse af 23. Oktober fra det tyske Udvalgs Kontor i Berlin giver den prøjsiske Indenrigsminister alle Embedsmænd, som vil arbejde for det tyske Udvalg, fri med fuld Løn. Udvalget søger stemmeberettigede Foredragsholdere sydfra.

— I Gaar Forhandling i den danske Rigsdag, Spørgsmaal til H. P. Hanssen, om han billiger Zahles Tale. Hr. Zahle foretager et halvt Tilbagetog.

— I Eftermiddag til Møde i Felsted sammen med Peter Grau. Roligt Ordskifte med Nis Nissen. Godt Møde, skønt to Tredjedele Modstandere.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *