8. november 1919. “Flensborg i udmærket gænge, Tønder melder om fremskridt”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

8. November: I Tønder har Rigskansler Baner den 6te ytret Haabet om, at den danske Regering kunde være villig til at give Afkald paa noget af l. Zone. —

A. Grau skriver i »Berlingske Tidende«:  »Kommer man til Flensborg efter et halvt Aars Fravær og efter paa Afstand  have fulgt Arbejdet, er man rent ud forbløffet over, hvad der her er skabt i Retning af Organisationen, og ikke mindre over den Tilslutning, denne Organisation i har faaet, og det Tag, den har i Flensborgerne.« — I Virkeligheden er Sagen i udmærket Gænge i Flensborg; et Tillidsmandsmøde er altid en Oplivelse. Paa Landet er det langt vanskeligere: men Tønder melder om Fremskridt.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *