9. november 1919. Lærerinde lader elever skrive advarsler til den danske presse.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

9. November: Magistraten har i Gaar faaet Telegram fra den prøjsiske Arbejdsminister med Løfte om 11 Millioner til en Frihavn. — En Lærerinde i Flensborg lader sine Elever skrive politisk Stil, blandt andet med en Advarsel mod den danske Presse.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *