13. november 1919. Ernst Christiansen: “Jeg kræver Fredstraktatens Løfte om Fjernelse opfyldt.”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

13. November: Det tyske demokratiske Parti har stillet hele sit Apparat til Det tyske Udvalgs Tjeneste. — I Forgaars ankom Kommissionens Udsendinge hertil for at træffe nogle Forberedelser.

Drøfter forskellige Ting med Afdelingschef Haarberg. I Gaar vist ham vort paatænkte Pressehjem. I Dag stiller han en Række Spørgsmaal, om de højere Embedsmænd osv., til mig og noterer Svarene. Jeg kræver Fredstraktatens Løfte om Fjernelse opfyldt.

— I Gaar samles en Kreds af Kvinder hos os for at planlægge en særlig Kvindeagitation. I Aftes med Forpagtor-Avtomobil i Snefog til Hanved. Drøfter Hanved Sogns sydlige Del med Tillidsmændene. Sejgt Materiale. Paa Hjemvejen maa vi skovle os fri af en Snedrive. — Et Møde i Store Vi maa aflyses paa Grund af det tyske Militær. — Der er kommet store Oplag af tyske Agitationsskrifter, trykte i Slesvig, til Flensborg.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *