18. november 1919. Ernst Christiansen: Zahle søgte at foregribe kommissionens kendelse ved at forlange dansk flertal i Flensborg.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

18. November: Statsminister Zahle talte i Dag efter Marotts varme Indlæg i Gaar i den danske Rigsdag, glattede lidt ud, men søgte at foregribe Kommissionens Kendelse ved at forlange dansk Flertal i  Flensborg. — Besøg af Folk fra 3. Zone.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *