20. november 1919. “… vi beder vort Folk om at dække vor Ryg, mens vi kæmper med Front imod Syd.”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

20. November: I Aften det første Møde for alle Vælgerforenings-medlemmer. Logehuset stuvende fuldt. Tillidsmænd holder Vagt. Svensson, Fyrbøder J. Nielsen, Holger Andersen Hovedtalere.

Enstemmig Tilslutning til en Resolution, hvori vi protesterer mod Zahle og beder vort Folk om at dække vor Ryg, mens vi kæmper med Front imod Syd.

Cornelius Hansen dvæler indledende ved vor Bevægelses Vækst. Mens Salen tømmes, bliver Folk ved med at synge danske Sange.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *