21. november 1919. Valgmøde hos Vælgerforeningens Mindretal.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

21. November: Til Vælgerforenings-Mindretallets indledende Valgmøde i Haderslev. Stort og udmærket Kampmøde. Efter at Kloppenborg og jeg har talt, Ordskifte mellem Nis Nissen og Advokat Andersen, der hudfletter Hr. Zahles Politik. Dramatiske Scener. —

Samtidig hjemme stort Møde i »Sanssouci«. J. C. Møller leder. Cornelius Petersen, Holger Andersen og Tage Jessen taler. — Der er oprettet en tysk Efterretningscentral, ledet af Dr. Alnor, med Lokale i Overrealskole IL som i sine Tryksager udlover fem Mark for enhver Efterretning om Danskernes Agitation, fremtrædende Danskes Rejser osv.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *