19. november 1919. “Jeg er dansk til Liv og Sjæl!”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

19. November: Paa et Distriktsformandsmøde i Borgerforeningen opstilles ved hemmelig Afstemning seks Kandidater fra Byen til Vælgerforeningsvalget. Hver af dem fremsætter et lille Program. En af dem, en Arbejder, vil sammenfatte sit Program i: Jeg er dansk til Liv og Sjæl! — Aften ud til Ves, Forhandling med et Par Tillidsmænd fra Munkbrarup Sogn.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *