6. december 1915. Ribe Stiftstidende: Syd for grænsen under krigen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis nord for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen.

Nye arrestationer.

Gårdejer Truels Beiers far, partikulier Niels Beier, frk. Beier af Brøns samt frk. Anna Jensen i Rejsby, en søster til den nylig arresterede gårdejer Truels Jensen, der var hjemme på orlov – er alle bleven arresterede i dagene 2.-3- december.… Læs videre

6. december 1915 – Thyge Thygesens dagbog

Thyge Thygesen var landmandssøn fra Stepping og blev indkaldt sidst i december 1914. I foråret 1915 kom han til fronten og blev tildelt Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 36, der i efteråret 1915 blev indsat i Champagne.

d. 6. 12.
Igen stærk Virksomhed af Arteleriet. Den svære “Max” har sat os i en slemme Spænding, da den skød en halv Snes Skud herhen i umiddelbar Nærhed – men alle “Blindgængere.” – Vi var i højeste Allarmberedskab.Læs videre

6. december 1915 – Peter Østergård: “værre end en svinesti”

Peter Østergård fra Stursbøl i Oksenvad Sogn gjorde krigstjeneste ved Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 86, der i efteråret 1915 kom til området ved Loretto.

Angrés d. 6—12—1915.
— — — Igår var det Søndag, og tænk dig, vi glemte det helt, til vi var kommen i seng om aftenen. Vi havde haft så travlt hele dagen. Vi har nemlig fået os en ny bolig.Læs videre

4. december 1915. Ribe Stiftstidende: Faldne, sårede og fangne

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis nord for Kongeåen.

Faldne, sårede og fangne

Efter nordslesvigske blade

Læs videre

4. december 1915 – Kresten Andresen: “… klynkende kvinder og børn”

Kresten Andresen fra Ullerup på Sundeved gjorde krigstjeneste i Reserve-Infanteriregiment 86 (RIR86). Efter han i foråret var kommet til skade, havde han gjort tjeneste et stykke bag fronten, men i slutningen af november kom han tilbage til frontlinjen.

FRA DAGBOGEN

Lens den 4. december 1915
Frygtelig beskydning. I går aftes slog en granat ned i et hus tæt ved og dræbte to civilister, i værelset ved siden af sad der elleve soldater, som alle kom uskadt derfra.Læs videre

4. december 1915 – Enkefru Røgind: “… complet Tvang”

Enkefru Røgind fra København var på sommerbesøg hos sin broder på Damager i Haderslev, da krigen brød ud. Hun besluttede sig for at blive i Sønderjylland og førte gennem hele krigen dagbog om sin hverdag i Haderslev.

4. Decbr.

Al den Lidelse og Ulykke maa de engang staa til Regnskab for, det nytter dem ikke. — Sigrid Nissen er i Sønderborg at besøge sin Tante, Fru Beyer, hvis Mand er ved Fronten.Læs videre

3. december 1915. Ribe Stiftstidende: Syd for Grænsen under krigen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis nord for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen.

Høje kvægpriser.

Gårdejer P. Hansen og P. Iversen i Sønderborg solgte forleden hver 26 staldstude til en pris af hver 775 henholdsvis 750 mark ved levering til foråret.

Et godt resultat.

En indsamling blandt de mere velstillede i Møgeltønder sogn har indbragt omtrent 12.000 mark til hjælp for de mindrebemidlede i vinterens løb.… Læs videre

3. december 1915. Andreas Bøgen på Østfronten: Hvor er kammeraterne?

Af Allan Otto Wagner

Andr. Bøgen, Vennemose, blev indkaldt i sommeren 1915 og blev efter træning i Slesvig i november transporteret til østfronten.

I Modsætning til hjemme i Sønderjylland, hvor Vinteren endnu ikke havde indfundet sig, havde der her været Frost og Sne; men nu var det Tøvejr. Vejene var plørede, og i Vejlavningerne var der Vandpytter med Isunderlag.Læs videre

2. december 1915. Ribe Stiftstidende: Brændt feltpost og andre nyheder

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis nord for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen

Brændte feltpakker.

Overpostdirektionen meddeler, at en bivogn med feltpostpakker er kommen i brand mellem Osnabrück og Münster. Det lykkedes at redde 5/6 af vognens indhold, der bestod af 30.000 feltpakker; der er bleven henved 5.000 pakker ødelagt af ilden.… Læs videre

2. december 1915 – Flensborg Avis: Faldne og sårede m.v.

Ifølge den 393. Tabsliste
er Hans Nielsen Hansen af Ballum, Boy Konstmann af Borrig, Jakob Popp af Løgumkloster Mark og Jes Paulsen af Rens Mark, som hidtil har været savnede, i Fangenskab. Poul Nielsen af Diemersminde, falden og Christian Clausen af Klægsbøl, Haardt saaret.

Død i Rusland.
Karl Madsen og Hustru i Kummerlev har modtaget det  tunge Bud, at deres Søn Jens er død af Lungebetændelse paa  Hovedforbindingspladsen Gr.Læs videre

2. december 1915 – Kresten Andresen: “Hvorfor skal vi føre krig med hinanden?”

Kresten Andresen fra Ullerup på Sundeved gjorde krigstjeneste i Reserve-Infanteriregiment 86 (RIR86). Efter han i foråret var kommet til skade, havde han gjort tjeneste et stykke bag fronten, men i slutningen af november kom han tilbage til frontlinjen.

FRA DAGBOGEN

Lens den 2. december 1915
En morgenstund kom en stor alpejæger op af en sappe ved Lorette.Læs videre

1. december 1915. Nyt fra Ribe Stiftstidende: Faldne, sårede, fangne

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis nord for Kongeåen.

Sårede, faldne og fangne

Læs videre

1. december 1915 – Enkefru Røgind: “Jugendwehr”

Enkefru Røgind fra København var på sommerbesøg hos sin broder på Damager i Haderslev, da krigen brød ud. Hun besluttede sig for at blive i Sønderjylland og førte gennem hele krigen dagbog om sin hverdag i Haderslev.

1. Decbr. 

Flagning [osv.]. Nu er Kursen paa Kronen her 40, hvad skal det hele dog blive til, Fader mener Ruin, Tyskland kan ikke undgaa sin Skæbne.Læs videre

1. december 1915. Krigsfange i Rusland: Næste stop: Vladivostok.

Landmand Christian Lorensen fra Blansskov på Sundeved gjorde krigstjeneste i Landstormregiment 31. Den 10. september 1915 blev han taget til fange på østfronten. Efter ophold i Smolensk, Moskvar og Boreosowka i Sibirien gik turen nu til Vladivostok.

(… fortsat fra 10. november)

Den 1. December fik vi Ordre til at gøre os færdige og marchere til Banegaarden.Læs videre