14. november 1918. Hjem fra fronten. Eskildsens lange tur tilbage mod Sønderjylland er begyndt.

Claus Eskildsen var seminarielærer i Tønder. Han gjorde krigstjeneste som underofficer på skrivestuen ved Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 266. Den store march hjem var begyndt. Vejen er besværlig og undervejs møder Eskildsen de første krigsfanger på vej hjem.

Den 14. November Kl. 9 Formiddag begynder den store March! Det gaar ud og ind, op og ned langs med Semoys fantastiske Krumninger.Læs videre

14. november 1918. “Hans Peter! Hans Peter! No gæer æ hjem!”

H.P. Hanssen var de danske sønderjyders førende mand. Han repræsenterede Den nordslesvigske Vælgerforening i den tyske rigsdag i Berlin . Gennem hele krigen førte han dagbog, som blev udgivet efter krigen.

Berlin den 14. November 1918.

I Eftermiddags fik jeg et nyt ejendommeligt Indtryk at Frontens Opløsning. Jeg gik ud af Hotellet og ned ad Fortovet udenfor „Kafé Fürstenhof”, da der atter kom en Skare Soldater med trætte, forvaagede Ansigtsudtryk, i lerede Støvler og snavsede Uniformer, overlæssede med Bylter og pakker ud fra Potsdamerbanegaard for mødige at vandre videre til Lehrter Banegaard og faa Forbindelse nordpaa.Læs videre

14. november 1918. Den tyske regering: “Ogsaa det nordslesvigske Spørgsmaal bør løses paa Grundlag af den paagældende Befolknings Selvbestemmelsesret.”

H.P. Hanssen var de danske sønderjyders førende mand. Han repræsenterede Den nordslesvigske Vælgerforening i den tyske rigsdag i Berlin . Gennem hele krigen førte han dagbog, som blev udgivet efter krigen.

Berlin den 14. November 1918.

Jeg var som sædvanlig tidlig vaagen og laa fra Kl. 3 af og gennemtænkte Sagerne. Kl. 7 bankede det paa min Dør, og Professor Aage Frits traadte ind.Læs videre

Kære læsere! Vi beder om tålmodighed …

Kære læsere

Vi har den seneste uge modtaget mange, mange kommentarer, henvendelser og spørgsmål, både her på siden, på mails og på Facebook. Tusind tak for dem 🙂

Vi skal nok prøve at besvare dem alle – men hav tålmodighed, for der kan godt gå nogle uger, inden vi er kommet helt ned i bunken.

Og skulle du efter et par uger endnu ikke have fået svar … Så spørg igen!… Læs videre

13. november 1918. “Nu hjemefter! Skyndsomst af Sted!” Eskildsen kan omsider vende hjem.

Claus Eskildsen var seminarielærer i Tønder. Han gjorde krigstjeneste som underofficer på skrivestuen ved Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 266. Snydt og forrådt. Stemningen blandt de besejrede tropper var trykket, men blandt de sønderjyske og polske tropper kunne man ånde lettet op. Nu var det på tide at vende hjem.

»Belogen und betrogen!«

Den tyske Fronthær staar med en besk Smag i Munden.Læs videre

13. november 1918. Hanssen, Nissen og Kloppenborg-Skrumsager lægger planer

H.P. Hanssen var de danske sønderjyders førende mand. Han repræsenterede Den nordslesvigske Vælgerforening i den tyske rigsdag i Berlin . Gennem hele krigen førte han dagbog, som blev udgivet efter krigen.

Berlin den 13. November 1918.

Jeg kom først i Seng kl. 2½ og sov derefter til Kl. 5. Tankerne arbejdede stærkt med de vigtige Afgørelser, der nu forestaar.Læs videre

13. november 1918. Andreas Kaad passerer Rhinen

Andreas Kaad fra Mindebjerg på Als gjorde i efteråret 1918 tjeneste som vagtmand for krigsfanger i Lorraine/Lothringen, da våbenslutningen fandt sted. Nu gjaldt det om at komme til Tyskland, inden franskmændene dukkede op.

Den 13. Novbr. Kl. 11,35 Formiddag passerede vi Rhinen. Da vi satte Foden paa Badens Jord, sagde jeg til Jørgen Grau: »Lad nu Franskmandene have, hvad der ligger bagved!« De havde saavist fortjent det.Læs videre

13. november 1918. Kuglerne fløjter om ørerne på pølsespisende Th. Kauffmann i Hannover

Th. Kauffmann befandt sig ved revolutionen i november 1918 i Vogeserne. Nu var han på vej hjem med et overfyldt tog.

Ud paa Natten mellem den 12. og 13. November naaede jeg til Hannover.

Her skulde vi vente i hvert Fald til ud paa Morgenstunden, da de reaktionære Tropper, som endnu ikke var nedkæmpede her, flere Gange om Natten havde øvet Attentat paa Jernbanetogene.Læs videre

13. november 1918 – Ribe Stiftstidende: sidste nyt langs grænsen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Forholdene langs grænsen er, som hidtil, fuldstændig rolige, og paa tyskside foregaar vagttjenesten nøjagtig som sædvanlig. Paa den danske side er nu samtlige de veje, der fører over grænsen, spærrede af vort militær, saaledes at al adgang sydfra er hindret for dem, der ikke er forsynet med pas.Læs videre

12. november 1918. H.C. Brodersen oplever krigens afslutning sammen med den franske befolkning.

H.C. Brodersen fra Nordborg har vi fulgt siden mobiliseringen 1. august 1914. Han blev indkaldt til sit regiment, Füsilierregiment ”Königin” Nr. 86, fra efteråret 1915 til foråret 1916 var han i Leib-Kompagni 118, og efter en periode på lazaret kom han til Regiment 186, 2. kompagni.

Arbejdet  her  kan  vi  sagtens  overkomme,  og  det  samme  er Tilfældet  med  de  Rationer  af  Levnedsmidler,  der  bliver  os tilmaalt. Læs videre

12. november 1918. “Selvom vi frøs som hunde, så var det dog en dejlig tanke, at nu gik det hjemad”

Paul Hedegaard gjorde krigstjeneste ved en MG-deling ved IR86.

12. november: Tidligt i morges begyndte den, men selvom vi måtte gå i al slags vejr, og selvom vi mangen gang frøs som hunde, så var det dog en dejlig tanke, at nu gik det hjemad for hvert skridt, vi tog. –

l over en måned havde vi ikke kunnet skrive hjem – ved første lejlighed blevet kort afsendt med den glædelige meddelelse, at jeg var på vej – sund og rask.Læs videre

12. november: Asmus Andresen – Trafikprop på vej mod Tyskland

Asmus Andresen af årgang 1899 modtog sin indkaldelse i december 1917. Efter tysk tilbagetog ud af Frankrig i august 1918, befandt han sig i november langt inde i Belgien på vej mod Tyskland.

Den næste Dag kørte vi den nærmeste Vej ad Tyskland til; de første 2 Dage gik det også godt fremad, men så blev Vejene så overfyldt af Militær, at det hele stoppede, så vi hverken kunde komme frem eller tilbage, men det varede ikke ret længe, før der begyndte at komme Orden i Sagerne.Læs videre

12. november 1918. “Danskerregimentet” Nr. 86 marcherer hjem gennem Belgien.

Füsilier-Regiment “Königin” Nr. 86 blev kaldt et “danskerregiment” pga sin høje andel af sønderjyder.

Den 12. november tiltrådte regimentet tilbagemarchen til hjemlandet sammenmed sin division. Den belgiske befolkning forholdt sig korrekt. Den orden,i hvilken fronttropperne trak sig tilbage, aftvang stadig respekt.

Retningen var i begyndelsen nordøstlig. Syd for Namur blev Maas overskredet den15. november. Så gik det stik øst, hele tiden 3-4 dages march, så en dags hvil, gennem de øde udløbere af Hohes Venn mod den tyske grænse.Læs videre

12. november 1918. Th. Kauffmann smidt på hovedet ud af et togvindue!

Th. Kauffmann befandt sig ved revolutionen i november 1918 i Vogeserne. Nu var han på vej hjem med et overfyldt tog.

Til Strassborg gik det glat; paa hver Station, vi passerede, stod en Del unge Mennesker og raabte: “Vive la France!”

Paa Hovedbanegaarden i Strassborg laa der fuldt af Soldater, og for hver Time, der gik, blev der mere og mere overfyldt.Læs videre

12. november 1918. H.P. Hanssen, Kloppenborg-Skrumsager og Nis Nissen forbereder overgangstiden

H.P. Hanssen var de danske sønderjyders førende mand. Han repræsenterede Den nordslesvigske Vælgerforening i den tyske rigsdag i Berlin . Gennem hele krigen førte han dagbog, som blev udgivet efter krigen.

12. november 1918

I Formiddags havde jeg først en længere Forhandling med Kloppenborg og Nis Nissen angaaende Arbejdet her fra Berlin.

Jeg havde derefter Besøg af Loretz, som tilbød mig sin Tjeneste, i Fald jeg havde Dokumenter, som jeg ønskede affattede paa ulasteligt Fransk, eller senere havde Brug for en paalidelig Tolk.Læs videre

12. november 1918. Hjemmetysker konverterer til danskheden

Andreas Kaad fra Mindebjerg på Als gjorde i efteråret 1918 tjeneste som vagtmand for krigsfanger i Lorraine/Lothringen.

Mandag den 11. November blev der sluttet Vaabenstilstand, og samtidig dannede vi jo Soldaterraad, hvad der unægtelig var en drøj Omgang for d’Hrr. Officerer, alt blev klædt i rødt. Officerer, der ikke med det gode (og det var jo nærmest dem, der strittede imod) vilde ombytte deres Kokarde med en tilsvarende rød, blev paa.Læs videre

11. november 1918. Våbnene tier: „O Gud ske Lov, Krigen er forbi!”

Peter Poulsen var 43 år, da han blev indkaldt i november 1916. Hans unge kammerater gav ham kælenavnet “Kompagni-bedstefar”. I  februar 1917 gik det til Vestfronten, hvor han blev tildelt IR357. I juni 1918 deltog han i den sidste store tyske offensiv.

Vi havde haabet, at Vaabenstilstanden skulde indtræde den 9. Dette blev ikke til noget, heller ikke den 10., men endelig den 11.Læs videre

11. november 1918. Løjtnanten står med uret i hånden: “Nu er der våbenstilstand!”

Paul Hedegaard gjorde krigstjeneste ved en MG-deling ved IR86.

11. november: For spænding havde jeg næsten ikke kunnet sove,  sådan ventede jeg på den lykkeligste dag i mit liv,

Jeg måtte atter hen og se ud af døren, og der blev jeg vidne til det kærligste gensyn mellem en mor og hendes søn. Fra en sidegade kommer en mor skubbende en kærre læsset med dyner og husgeråd,

En ung soldat, løsladt krigsfange, skråner fra den anden side over torvet.Læs videre

11. november 1918. Alsiske krigsdeltagere beskriver deres oplevelser på våbenstilstandsdagen.

Af Hans Lind, Jydske Tidende 11. november 1968.

Vi har i anledning af 50 året for våbenstilstandsdagen talt med nogle af alsingerne, der var med dengang, om deres oplevelser den 11. november 1918.

Bebrejdelser.
Chresten Kock, Hørup, var indkaldt i 1913 for at aftjene sin værnepligt og måtte fortsætte i 1914, da krigen brød ud.… Læs videre

11. november 1918. H.P. Hanssen: Atter ro i Berlin

H.P. Hanssen var de danske sønderjyders førende mand. Han repræsenterede Den nordslesvigske Vælgerforening i den tyske rigsdag i Berlin . Gennem hele krigen førte han dagbog, som blev udgivet efter krigen.

Berlin den 11. November 1918.

Da jeg i Morges gik ud af mit Hotel, var Gadebilledet atter roligt. I Rigsdagen hørte jeg, at Professor Hollmann er her i Byen og har udtalt Ønske om at komme i Forbindelse med mig.Læs videre

11. november 1918. Eskildsen får beskeden i telefonen. “Krigen er endt! – Vi er saa trætte, saa trætte!”

Claus Eskildsen var seminarielærer i Tønder. Han gjorde krigstjeneste som underofficer på skrivestuen ved Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 266. Eskildsens og hans kammerater nåede knap at slå sig ned ved den nye stilling ved Meuse. Så kom beskeden endelig, den besked de havde ventet med længsel i lang tid. Men uroen raserede stadig derhjemme, og der ventede en lang march hjem forude.… Læs videre

11. november 1918 – Hejmdal: Et historisk øjeblik

Avisen Hejmdal udkom i Aabenraa. Det blev regnet for at være rigsdagsmand H.P. Hanssens talerør.

Tyskland Republik


Fra Berlin telegraferes til os Klokken 3,15 Lørdag Eftermiddag:

Kejseren har frasagt sig Tronen. Fra Rigsdagsbygningens Altan har Scheidemann lige proklameret den tyske Republik.

Den socialdemokratiske Rigsdagsmand Ebert er bleven udnævnt til Rigskansler.
Scheidemann danner den nye Regering af begge socialdemokratiske Retninger.Læs videre

11. november 1918 – Ribe Stiftstidende: Sidste nyt langs grænsen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Vagttjenesten

udføres endnu som hidtil, men hvor længe det varer, er ikke godt at vide. Meddelelser om, at vagtposterne skulde have forladt grænsen, er urigtige. Et enkelt sted,  – det var ved Hømlund – var en post borte i eftermiddagstimerne i gaar, men posten blev besat igen henad aften.Læs videre

11. november 1918. Krigen er slut for Füsilier-Regiment “Königin” Nr. 86. “En kort lykkefølelse berusede.”

Füsilier-Regiment “Königin” Nr. 86 blev kaldt et “danskerregiment” pga sin høje andel af sønderjyder.

Den 11. november kl. 9 om morgenen melder telefonen de tunge ord: ”Kl. 12 middag er der våbenhvile over hele fronten”. Regiment 86 oplevede ikke effektueringen af denne ordre ved fronten, men som divisionsreserve ved Chaudeville ved den belgiske grænse. Mangen et øre lyttede ved middagstid efter fronten, hvor endnu engang kanonerne dundrede.Læs videre

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918