3. december 2020. Julekort fra Første Verdenskrig

Museum Sønderjyllands Mediearkiv har vi tusindvis af fotos og feltpostkort fra Første Verdenskrig. En hel del af dem har julemotiver.

Her i december vil vi vise nogle af dem.

Dette kort i sendt fra Sønderborg den 15. december 1916 til: H. Carlsen, Reserve-Sanitets-Comp. Nr. 60, ved 80. Reservedivision,d er befandt sig på Østfronten.

Det viser to engle, der kommer med et juletræ med julelys i til en gruppe soldater, der står i en skyttegrav ved vintertid.… Læs videre

Anmeldelse. Pernille Juhl: “Helenes Krig”

Anmeldelse: “Helenes Krig”
En roman af Pernille Juhl, People´s Press, 2019 (288 sider)

Af Amalie Hjort Storm

”Helenes Krig” er fortællingen om den unge jurastuderende Helene, der i sit unge voksenliv oplever Anden Verdenskrig på tæt hold i København. Det der egentlig skulle have været den bedste tid for Helene, udvikler sig hurtigt til noget helt andet.… Læs videre

2. december 2020. Julekort fra Første Verdenskrig

Museum Sønderjyllands Mediearkiv har vi tusindvis af fotos og feltpostkort fra Første Verdenskrig. En hel del af dem har julemotiver.

Her i december vil vi vise nogle af dem.

Dette postkort er fra matrosen Poul Sanges samling af postkort og billeder. Det er sendt hjem til familien i Egernsund i julen 1916.

Det viser en dreng i matrostøj ved et juletræ med masser af julegaver.… Læs videre

1. december 2020. Julekort fra Første Verdenskrig

Museum Sønderjyllands Mediearkiv har vi tusindvis af fotos og feltpostkort fra Første Verdenskrig. En hel del af dem har julemotiver.

Her i december vil vi vise nogle af dem.

Dette julekort er dateret den 21. december 1916 og er sendt af Peter Hansen til sin mor i Sønder Ketting.

Det viser en soldat med en usædvanligt velfyldt pakke med “Liebesgaben” til jul.… Læs videre

Ny bog på vej: H.C. Brodersen. I Ildlinjen. Krigsdagbog 1914-1919.

Hans Christian Brodersen var født i Vr. Sottrup og voksede op i Stevning og Svenstrup på Als. I 1914 blev han lige som tusindvis af andre sønderjyder indkaldt som tysk soldat til Første Verdenskrig.

H.C. Brodersen udgav i 1933 sine krigsdagbøger/krigserindringer. De kom på et for længst glemt forlag i et ganske lille oplag og er uopdrivelige i dag.… Læs videre

Oplysninger søges om gobelin: “Hjem til Danmark”

Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot har modtaget en forespørgsel, der viderebringes her i håb om, at én eller flere læsere kan hjælpe:

Indsender skriver:
Jeg købte tilbage i 2003 en malet gobelin af en kaffegrosserer / fabrikant fra Roskilde.

Gobelinen har titlen “Hjem til Danmark”, måler hele 440 cm x 280 cm, og er malet i 1920 af Hans Jacob Hansen (1859-1942).Læs videre

1. november 1920. Den første skoledag i dansk skole

Den første skoledag. Af I.K. Basse.

Det var Natten mellem den sidste Oktober og den 1. November 1920. Eksprestoget jog buldrende mod Syd ned gennem Sønderjylland. I en af Kupéerne sad en ung Lærer og lyttede til den ejendommelige Syngen i Skinnerne.

Den var begyndt straks efter, at Toget kørte over den gamle Grænse, og den havde en helt anden Tone end Nord for Kongeaaen.Læs videre

Filmen “Erna i krig” får fine anmeldelser

Ruben Ganz’ filmatisering af Erling Jepsens bog “Erna i krig” (NIMBUS-film) er foreløbig blevet godt modtaget af anmelderne.

Filmmagasinet EKKO

Fem ud af seks stjerner. Bo Tao Michaëlis skriver bl.a. “Henrik Ruben Genz forvandler Erling Jepsens skæmtsomme skrøne til en semitragisk skæbnefortælling, der fortjener at blive filmen om sønderjyske soldater i Første Verdenskrig.”

Læs hele anmeldelsen her: https://www.ekkofilm.dk/anmeldelser/erna-i-krig/Læs videre

350 nye personsider i september og oktober

De frivillige fortsætter med at tilføje personsider til websitet.

I september og oktober måneder er der således oprettet ca. 350 nye personsider, mens der er tilføjet supplerende oplysninger til mange andre sider.

Af de 350 nyeste sider har 105 personer forbindelse til Spandet sogn, mens 143 har forbindelse til Brøns sogn. Desuden er ca. 56 fundet omtalt i “Krigs-Invaliden“, som én af de frivillige er ved at gennemse.… Læs videre

5. oktober 1920. Første rigsdagssamling med sønderjyske parlamentarikere

På Vej til Tinge. Af M.K. Gram.

(… fortsat fra 4. oktober 2020).

Tirsdag den 5. Oktober blev den første Rigsdagssamling da aabnet, hvor sønderjydske Folkerepræsentanter kunde indtage deres Sæde.

At det skete paa højtidelig Maade, er ganske naturligt. Gang paa Gang havde det sønderjydske Spørgsmaal voldt Vanskeligheder i Danmarks Historie, efter at den danske Konge gjorde Slesvig til et Hertugdømme under den danske Krone.Læs videre

4. oktober 1920. De første sønderjyder på vej i den danske rigsdag

På Vej til Tinge. Af M.K. Gram.

(… fortsat fra 21. september 2020).

Efter Grundlovens Bud skulde Rigsdagen som sædvanlig aabnes den første Tirsdag i Oktober Maaned. Vi var anmodet om at rejse om Mandagen saa betids, at vi kunde mødes i Strib ved  Københavnsekspressen om Eftermiddagen ved Totiden.

Allerede i Fredericia blev vi en Flok, og i Strib ventede Rigsdagssekretærerne Th.Læs videre

Har du oplysninger om en krigsdeltager?

Her på siden kan du søge efter oplysninger om krigsdeltagere, men der er pt. “kun” oprettet lidt over 10.000 personsider, mens der var mellem 30. og 35.000 indkaldte fra det sønderjyske område.

Det kan være svært, at finde oplysninger om krigsdeltagere, da der ikke findes én samlet liste og oplysninger om krigsdeltagelse derfor må indsamles fra mange forskellige kilder.… Læs videre

Foredrag i Greve 30. september: Psykiske krigsinvalider i Sønderjylland efter 1. Verdenskrig

I anledning af 100-årsjubilæet for Genforeningen i 1920 byder Greve Museum og Greve Bibliotek i fællesskab velkommen til en foredragsrække om Genforeningen, og om krig, grænser, Danmark og Tyskland dengang og i dag.
Kasper Nissen: Psykiske krigsinvalider i Sønderjylland efter 1. Verdenskrig
Tid: 19:3021:30
Pris:50 Kr

Efter Genforeningen overtog den danske stat forsorgen for de sønderjyske krigsinvalider, der havde kæmpet på tysk side i 1.

Læs videre

Foredrag i Skive i aften den 10. september kl. 19:30

Foredrag v/historikeren René Rasmussen,
museumsinspektør Sønderborg Slot

Grundtvigsk Forum på Skive-egnen i samarbejde med Skive Sogns menighedsråd

Entré eller medlemskab

Sted: Skive sognegård, Reberbanen 19

Tid: 19:30

Sønderjylland (Nordslesvig) blev i 1920 forenet med Danmark, men Danmark blev næsten splittet på spørgsmålet. For hvor skulle den fremtidige grænse gå? Nord eller syd om Flensborg? Eller måske helt til Danevirke?… Læs videre

Artikler om en krigsfange og en mystisk flyver

I det seneste nummer af Sønderjysk Månedsskift er der følgende artikler, der omhandler 2 krigsdeltagere, nemlig artiklerne:

Peter Petersen fra Skovby. En sønderjysk krigsfange“, der handler om Peter Petersen (1894-1978).

“Den mystiske flyver ved Dybbølfesten” om Christian Lorenzen Johannsen (1890-1972).

Sønderjysk Månedsskrift udgives 8 gange årligt af Historisk Samfund for Sønderjylland.… Læs videre

Bogen om Zeppelinbasen i Tønder anmeldt på historie-online

Mogens Jensens fine bog om Zeppelinbasen i Tønder 1914-1918 er anmeldt på www.historie-online.dk

Anmelderen skriver bl.a.:

“Mogens Jensen beskriver på udmærket vis fra de første spadestik til krigsafslutningen i 1918 Tønderbasens bygningers og de forskellige enheders funktion og opgaver både på jorden og i luften. Yderligere krydderi udgøres af beretninger om markante togter og fx luftskibe, der gik tabt.… Læs videre

Anmeldelse: Kampen om de faldnes minde

Henningsen, Lars N.: Kampen om de faldnes minde. 100 års strid om mindesmærker og mindekultur i Sønderjylland efter Første Verdenskrig

Skrifter udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland, Nr. 116, Aabenraa 2019, 143 s. Pris: 188,- kr (128,- kr for medlemmer af Historisk Samfund for Sønderjylland).

Det er et interessant fænomen, ”kampen om et minde”. En kamp som bliver udkæmpet efter at krigen er overstået og af de pårørende og efterladte.… Læs videre

Foredrag den 3. september i Hellerup

Den lykkeligste begivenhed

Den 3. september kl. 19 – 21:30

Foredrag ved René Rasmussen, museumsinspektør på Sønderborg Slot

Genforeningen i 1920 blev i samtiden kaldt den lykkeligste begivenhed i Danmarks historie.

Efter 56 års tysk styre afgjorde sønderjyderne med stemmesedlen, hvilket land, de ønskede at tilhøre.

Forud var gået hårde kampe og mange diskussioner. Men ved de to folkeafstemninger den 10.… Læs videre

Efterlysning: Efterkommere efter soldater i Dragoner Regiment Nr. 6 (Magdeburgisches)

For bl.a. at kunne kortlægge min bedstefar Peter Marius Petersens vej hjem fra krigen på Østfronten ved Sortehavet, er jeg – Mogens Ladegaard, Vesterbakken 14, Grejs, 7100 Vejle – meget interesseret i at komme i kontakt med efterkommere eller andre med kendskab de på ølkruset med efternavne nævnte soldater.

På ølkruset, som alle i 1. Eskadron fra Magdeburg Dragroner-Regiment No.… Læs videre

25. august 1920. Første danske morgensang på Tønder Statsskole

A.J. West, hvis far var blevet udvist af de preussiske myndigheder, blev den første danske rektor på Tønder Statsskole. Han fortæller her om den første tid.

Den signede Dag. Af A. J. West.

Den første Morgensang ved Tønder Statsskole fandt Sted om Formiddagen d. 25. August 1920, da den danske Gymnasieskole
aabnedes.

Til Stede var Skolens 140 Elever, hele Lærerforsamlingen, mange Forældre og en hel Del Indbudte eller særlig Interesserede.Læs videre

15. august 1920. Den nye grænse afmærkes i terrænet

Det tog adskillige måneder at få afstukket grænsen og sat de i alt henved 500 granitsten og egepæle, der afmærkede den nye dansk-tyske grænse. Kai Hendriksen, der var medlem af grænseafstikningskommisionen, fortæller her, hvordan det gik for sig.

DEN NYE GRÆNSE TRÆKKES
Af Kai Hendriksen.

EFTER at Den internationale Kommission i Flensborg paa
Grundlag af Afstemningsresultatet og under Hensyn til de
geografiske og økonomiske Forhold havde indstillet til Fredskonferencen, hvor den fremtidige Grænse mellem Danmark
og Tyskland skulde gaa, og efter at Kommissionens Forslag
var stadfæstet, blev det en anden international Kommission,
Grænseafstikningskommissionens Opgave endeligt at fastsætte
den nye Grænse i Marken og besørge den afmærket.… Læs videre

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918