Tag-arkiv: sprogforeningen

8. april 1916. M. Andresens jordefærd

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen.

M. Andresens jordefærd

Torsdag eftermiddag jordedes under stor deltagelse Sprogforeningens mangeårige formand, tobaksfabrikant M. Andresen.

Det var en talrig skare, der samledes i Frimenighedskirken i Åbenrå, slægt og venner fra hele Nordslesvig. Og rundt omkring, i øst og vest har nok mange flere ønsket at være med til at vise M. Andresens den sidste ære, thi det var ikke mindst ungdommen, der stod ham nær, foreninger og virksomheder, vi nævner nogle: Sprogforeningen, Skoleforeningen, Nordslesvigsk kvindeforening, Kogeforeningen, ”Hejmdal”, ”Dannevirke-Modersmålet”, ”Dybbøl-Posten”, ”Flensborg Avis”, ”Hejmdal”s tilsynsråd, ”4S”, ”To Løver”, Fabrikkens personale, ”F.D. ”, Folkeligt Samfund, Den nordslesvigske Folkebank, C.J.C. Forening.

I kirken talte pastor Thade Petersen ud fra ordet: Vær tro indtil døden, og jeg vil give dig livets trone.

Rigsdagsmand H.P. Hansen talte derefter om Andresen som menneske og borger.

Alvor og samvittighedsfuldhed hørte til grundtrækkene i hans karakter og prægede hans færd fra barneårene af. Skønt lærer med liv og lyst, forlod han frivillig skolens tjeneste, da han ikke længere kunde forene pligter som embedsmand med sin dybeste inderste overbevisning.

Han skildrede endvidere Andresen som den retsindige og rettænkende mand, frisindede og humane arbejdsgiver, for hvem det var et hjertefag at øve ret og skel til alle sider også overfor modstandere, som manden med den fint mærkende retfærdighedsfølelse og det trofaste sindelag, som den der tillige var sine medarbejderes ven og som den hjælpsomme mand, der ikke lod venstre hånd vide, hvad den højre gjorde.

Det udsædvanligt store følge viste tydeligt, hvor afholdt og agtet Andresen var.

Også i vort offentlige liv efterlader Andresen en tom plads; som formand for Sprogforeningen har han i en lang årrække gjort et stort og frugtbart arbejde; og mange andre foretagender i Nordslesvig har han støttet og hjulpet frem. Derom vidnede da også det store følge. Sprogforeningen, Vælgerforeningen, Skoleforeningen, Kreditforeningen, Landeværnet, Fælles-Landboforeningen, den nordslesvigske presse og talrige andre virksomheder var repræsenteret ved deres bestyrelser.

14. juni 1914. Dansk årsmøde i Haderslev

Senest ændret den 15. februar 2016 11:50

Der var dansk årsmøde denne weekend. De dansksindede sønderjyders tre store foreninger, Sprogforeningen, Vælgerforeningen og Skoleforeningen, holdt generalforsamling. Sprogforeningens opgave er at bevare det danske sprog i Nordslesvig, Vælgerforeningen er de danske sønderjyders politiske organisation og Skoleforeningen sørger for, at dansksindede børn kan komme på efterskole og højskole i Danmark efter endt tysk skolegang hjemme i Nordslesvig.

Som altid blev der gjort status for det forgangne års arbejde og udstukket retningslinjer for det kommende år. Hvordan holder vi stillingen? Og hvordan ser fremtiden ud? Er der behov for yderligere organisering? De to nyeste organisationer var også repræsenteret: Landeværnet og Nordslesvigsk Kreditforening skal forhindre tysk opkøb af danskejede landbrug.

Lige siden 1902 har de danske nordslesvigere mødtes til årsmøde, men aldrig har der været samlet så mange som i år. Man skønner, at henved 10.000 dansksindede sønderjyder var mødt frem for at høre deres leder, rigsdagsmand H.P. Hanssen.

1914-06-14 H P Hanssen taler
H.P. Hanssen taler på årsmødet i Haderslev 1914 (Museum Sønderjylland).

H.P. Hanssen glædede sig over, at de danske sønderjyder stod stærkere end i mange år – og bedre organiseret end nogensinde. Talen var båret af en stærk tro på fremtiden og udstrålede trods og selvsikkerhed. Han sagde bl.a.: ”Den historiske udvikling viser dag for dag tydeligere, at de undertrykte nationaliteter ikke går til grunde, men lever og trives, at deres folkeliv styrkes og højnes under voldsregimentet. Men en politik, der ikke blot er skrigende uretfærdig og moralsk forkastelig, men også resultatløs, kan ikke opretholdes i længden. Derfor er voldspolitikkens bankerot uundgåelig.”

Og med en hentydning til de samtidige tyske sejrsfester på Dybbøl i anledningen for 50-året for sejren over Danmark i 1864, afsluttede han sin tale med at citere Hostrups digt ”Til fjenden”: “Du kan vel kro dig af døgnets kår / og af sejren, den har dig skabt. Men du fører en kamp imod tusinde år / og i den har du visselig tabt.”

En film om årsmødet kan ses her:

Talen kan høres i et fyldigere uddrag her: (Museum Sønderjylland)