8. april 1916. M. Andresens jordefærd

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen.

M. Andresens jordefærd

Torsdag eftermiddag jordedes under stor deltagelse Sprogforeningens mangeårige formand, tobaksfabrikant M. Andresen.

Det var en talrig skare, der samledes i Frimenighedskirken i Åbenrå, slægt og venner fra hele Nordslesvig. Og rundt omkring, i øst og vest har nok mange flere ønsket at være med til at vise M. Andresens den sidste ære, thi det var ikke mindst ungdommen, der stod ham nær, foreninger og virksomheder, vi nævner nogle: Sprogforeningen, Skoleforeningen, Nordslesvigsk kvindeforening, Kogeforeningen, ”Hejmdal”, ”Dannevirke-Modersmålet”, ”Dybbøl-Posten”, ”Flensborg Avis”, ”Hejmdal”s tilsynsråd, ”4S”, ”To Løver”, Fabrikkens personale, ”F.D. ”, Folkeligt Samfund, Den nordslesvigske Folkebank, C.J.C. Forening.

I kirken talte pastor Thade Petersen ud fra ordet: Vær tro indtil døden, og jeg vil give dig livets trone.

Rigsdagsmand H.P. Hansen talte derefter om Andresen som menneske og borger.

Alvor og samvittighedsfuldhed hørte til grundtrækkene i hans karakter og prægede hans færd fra barneårene af. Skønt lærer med liv og lyst, forlod han frivillig skolens tjeneste, da han ikke længere kunde forene pligter som embedsmand med sin dybeste inderste overbevisning.

Han skildrede endvidere Andresen som den retsindige og rettænkende mand, frisindede og humane arbejdsgiver, for hvem det var et hjertefag at øve ret og skel til alle sider også overfor modstandere, som manden med den fint mærkende retfærdighedsfølelse og det trofaste sindelag, som den der tillige var sine medarbejderes ven og som den hjælpsomme mand, der ikke lod venstre hånd vide, hvad den højre gjorde.

Det udsædvanligt store følge viste tydeligt, hvor afholdt og agtet Andresen var.

Også i vort offentlige liv efterlader Andresen en tom plads; som formand for Sprogforeningen har han i en lang årrække gjort et stort og frugtbart arbejde; og mange andre foretagender i Nordslesvig har han støttet og hjulpet frem. Derom vidnede da også det store følge. Sprogforeningen, Vælgerforeningen, Skoleforeningen, Kreditforeningen, Landeværnet, Fælles-Landboforeningen, den nordslesvigske presse og talrige andre virksomheder var repræsenteret ved deres bestyrelser.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *