Kategoriarkiv: Sønderjyder

13. september 1914 – De faldne

Christensen, Peter (IR14/10) – Soissons, Frankrig.
Christiansen, Hans Christian (FR86/7) – Autreches, Frankrig.
Jensen, Hans Peter (FR86/7)- Autréches, Frankrig.
Kay, Christian Jørgensen (FR86/8) – Audignicourt, Frankrig.
Martensen, Jørgen (FAR45) – Autréches, Frankrig.
Petersen, Peter H. (FR86/8) – Frankrig.
Twizynski, Johann (FR86/5) – Autréches, Frankrig.

Mindesten, Damager Kirkegård, Haderslev

9. september 1914 – De faldne

Albrecht, Wolkmar Rudolph (IR84/6) – Montreuil, Frankrig.
Baer, Paul (IR84/7) – Montreuil, Frankrig.
Brink, Jens Andreas (IR147/7) – Srokowo (Drengsfurth), Polen.
Christensen, Jens (GGR2/5) – St. Morin, Frankrig.
Christensen, Magnus Nielsen GIR1/3) – Chalons, Frankrig.
Jacobsen, Nisenius (IR84/6) – Frankrig.
Kind, Hans Friedrich Wilhelm (IR362/3) – Lanfroicourt, Frankrig.
Marschall, Lorenz Petersen (GRR2/1) – Schallen, Ostpreussen.
Nannsen, Julius Conrad Ernst Urban (IR84/6) – Montreuil, Frankrig.
Noisen, Lauritz (IR84/6) – Montreuil, Frankrig.
Schlichting, Nis (IR71/1) – Sechserben, Rusland.
Schmidt, Nis (IR86) – Bomhyd de Renos, Frankrig.
Skibild, Niels Iversen (IR84/6) – Montreuil, Frankrig.
Stavener, Laust Brodersen (FR86/8) – Bagny, Frankrig.
Stein, Max – Koronga, Tysk Østafrika.
Tambo, Lauritz Andersen (IR84/5) – Montreuil, Frankrig.
Winther, Niels Andersen (IR84/6) – Montreuil, Frankrig.

Mindesten, Dybbøl Kirkegård, med Claus Nissens navn
Mindesten, Dybbøl Kirkegård, med Jens Christensens navn

8. September 1914. Nyt fra Hejmdal: Engelsk ros til tysk krigsførelse.

Dagens nyt fra Hejmdal. Avisen stod under tysk censur og var forpligtet til at bringe meget officielt stof.

Engelsk Ros for den tyske Hær. Berlin, Tirsdag Efterm.

Det i London udkommende Tidsskrift “Nation” skriver, at saarede Soldater, der er hjemkommen fra Slagene omkring Maubeuge, er enige om, at det er ordentlig vanskeligt at tage Kampen op mod de vældige Masser af tysk Infanteri, mod deres fortrinlige Organisation og mod de svære Krupp’ske Kanoner.

“Daily Cronicle”‘s Korrespondent har hørt af en Artillerist, at de tyske Flyvemaskiner udspejder de fjendtlige Batteriers Stilling nøje og at Tyskerne har stor Fordel deraf.

“Times” bekræfter dette og indrømmer, at de engelske Tab er store.

Engelsk Anerkendelse af tysk Krigsførelse. Berlin, 7. September.

“Berner Bund” bringer efter “Daily Mail” et Stemningsbillede fra Bryssel, hvor Tyskernes Optræden roses meget. Tyske Soldater betalte indtil 1. September alle Levnedsmidler kontant.

“Times” Korrespondent fortæller fra de sidste Kampe i Frankrig om de tyske Troppers uanede Hurtighed og Generalstabens nøje Orientering. Englands Tab var meget store. Den franske Generalstab havde undervurderet det tyske Fremstøds Kraft. Tyskerne var bleven opflammet til Heltegerninger ved de uophørlige Sejre.

Delvis Forbud mod Udførelse af Heste fra Danmark. Der er udstedt Forbud mod Udførelse af danske Heste, der er udtaget til Hæren i Henhold til Loven af 30. April 1913, eller om hvilke der foreligger Overenskomster med de beredne Afdelinger om Salg under visse Betingelser.

Toftlund, Tirsdag.

Falden i Belgien. Lærer Carl Ravnsgaard, Søn af Degn Ravnsgaard her i Byen, er omkring ved den 24. August falden ved Kampene i Belgien. Meddelelsen har vakt stor Deltagelse og Sorg baade blandt hans Paarørende og hans Elever. Da han var en afholdt og dygtig ung Lærer. Han tjente som Underofficer ved 84. Rgmt.

Høsten paa Toftlund-Egnen er nu omtrent fuldendt. Saa god en Høst, der er bleven saa godt bjærget som i Aar kan næppe mindes.

Nordslesvig, Tirsdag.

Fra Postvæsnet. Postpakker besørges nu igen til Danmark og de andre neutrale Lande.

Aviser til Soldaterne kan ikke sendes som Tryksager. Men de kan sendes i Brevform – indtil 50 Gr. frit, fra 50-200 Gram for 20 Pg.

Hejmdal

8. september 1914 – De faldne

Henry Jørgen Simonsen (1890-1914), Sønderborg.
Henry Jørgen Simonsen (1890-1914), Sønderborg.

Eriksen, Karl (IR84/7) – Escardes, Frankrig.
Henriksen, Nicolai (GGR2/2) – Chalons, Frankrig.
Meyer, Johannes Christoph (LIR84/11) – Danzig.
Petersen, Nis Peter (IR84/7) – Blesmes, Frankrig.
Rudbeck, Rasmus Christensen (GGR3/1) – Marne, Frankrig.
Schlichting, Gerhard – Tarnowka, Polen.
Simonsen, Henry Jørgen (DR9) – Revigny, Frankrig.
Thorøe, Jens TB9) – Chateau-Thierry, Frankrig.

6. september 1914 – De faldne

Hans Peter Hansen (1887-1914) Svenstrup
Hans Peter Hansen (1887-1914) Svenstrup

Andersen, Chresten A. Hansen (IR86/1) – Esternay, Frankrig.
Andersen, Søren (FR86/6) – Esternay, Frankrig.
Boisen, Marius Hansen (IR84) – Neuvy, Frankrig.
Breum, Johannes Robert (FR86/2) – Esternay, Frankrig.
Brodersen, Hans August (IR86/12) -Neuvy, Frankrig.
Christensen, Chresten (FR86/2) – Esternay, Frankrig.
Christensen, Jens Peter (FR86/6) – Esternay, Frankrig.
Christensen, Wilhelm (FR86/4) – Frankrig.
Christiansen, Ludwig (IR86/8) – Chateau-Thierry, Frankrig.
Clausen, Ernst Richard (IR86/1) Esternay, Frankrig.
Dame, Otto Johann Christian (FR86/6) – Neuvy, Frankrig.
Damm, Peter Oluf (IR31/3) – Courgiwaux, Frankrig.
Dobran, Hugo Eduard Karl (IR86/12) – Neuvy, Frankrig.
Grau, Kristen (IR75/3) – Esternay, Frankrig.
Gregersen, Töge (FR86/14) – Nancy, Frankrig.
Hansen, Andreas (FR86/2) – Esternay, Marne, Frankrig.
Hansen, Hans Peter (IR86/2) – Esternay, Frankrig.
Hansen, Heinrich (IR86/2) – Esternay, Frankrig.
Hansen, Peter (IR986/3) – Esternay, Frankrig.
Hansson, Nils (LIR84/7) – Marne, Frankrig.
Harder, Paul Friedrich Carl FR86/12) – Neuvy, Frankrig.
Hartmann, Franz Otto (FR86/9) – Neuvy, Frankrig.
Hesselberg, Peter Hansen (IR84/7) – Neyvy, Frankrig.
Hye, Michael (FR86(1) – Marne, Frankrig.
Høppner, Jørgen Heinrich Nicolaj (IR84/8) – Marne, Frankrig.
Jensen, Johann Wilhelm (IR84/5) – Neuvy, Frankrig.
Jensen, Lorenz (IR75/5) – Esternay, Frankrig.
Jensen, Peter (IR86/6) – Neuvy, Frankrig.
Jessen, Carl Ferdinand (FR86/8) – Esternay, Frankrig.
Johannsen, Hans (IR86/1) – Esternay, Frankrig.
Juhl, Christian (IR84/7) – Neuvy, Frankrig.
Juhl, Paul Petersen – Vestfronten.
Jørgensen, Peter (FR86/2) – Esternay, Frankrig.
Krohn, Peter Wilhelm (IR84/5) – Neuvy, Frankrig.
Lassen, Harald Eskild (FR86/3) – Esterney-Neuvy, Frankrig.
Lorenzen, Hans (FR86/4) – Esternay, Frankrig.
Lüthje, Johannes (IR84/7) – Neuvy, Frankrig.
Matthiesen, Peter (IR86/1) – Esternay, Frankrig.
Mathiesen, Rasmus (IR84/1) – Marne, Frankrig.
Möller, Thomas Friedrich (IR84/5) – Neuvy, Frankrig.
Nielsen, Nis Christian – Chef de la Ville, Aisne, Frankrig.
Nissen, Jens Mathiesen (IR86/8) – Neuvy, Frankrig.
Pörschke, Friedrich Karl (RIR86/2) – Gent, Belgien.
Quosig, Franz Adolf (FR86/2) – Esternay, Frankrig.
Rasmussen, Rasmus (IR86/2) – Esternay, Frankrig.
Schmidt, Aage Jepsen (IR86/5) – Neuvy, Frankrig.
Schwartz, Christian Peter (FR86/5) – Neuvy, Frankrig.
Schönning, Peter Christian (FR86/4) – Marne, Frankrig.
Thomsen, Hans Christian Adolf – Chef de la Ville, Aisne, Frankrig.
Tønder, Niels Nielsen (IR84/6) – Neuvy, Frankrig.
Weiss, Nicolaus (GR89/12) – Montceaux, Frankrig.

28. august 1914 – De faldne

Boysen, Peter (IR59/8) – Waplisje, Ostpreussen.
Fredensborg, Nicolai Christian Jensen (IR69/10) – Waplitz, Ostpreussen.
Hansen, Iwer (SMS Mainz) – Nordsøen.
Johansen, Hans Jepsen (152/3) – Waplitz, Rusland.
Jørgensen, Peter (LIR84/10) – Hohenstein, Ostpreussen.
Kremer, Wilhelm (/8) – Nordsøen.
Otte, Conrad Karl Josef (SMS Stettin) – Helgoland.
Petersen, Hermann (SMS Mainz) – Nordsøen.
Petersen, Martin (GD1) – Hohenstein, Ostpreussen.
Stöckel, Friedrich (SMS Mainz) – Helgoland, Nordsøen.
Zimmermann, Friedrich Carl Ferdinand (LIR84/10) – Hohenstein, Tannenberg

Hans Jepsen Johannsen (1892-1914)
Hans Jepsen Johannsen (1892-1914) Ulkebøl

26. august 1914 – De faldne

Clausen, Jens August (RIR86/3) – Bruxelles, Belgien.
Dannemann, Johann Hermann Albert (RIR86/2) – Overdevaert, Belgien
Friedrichsen, Hans Thomas – Hampenhoit.
Gaul, Otto Emil (RIR86/7) – Campenhout, Belgien.
Hammer, Peter Joachim Dietrich (RIR86/2) – Overdevaert, Belgien.
Hansen, Hans Heinrich (RIR86/5) – Campenhout, Belgien.
Hansen, Hans Peter (RIR86/2) – Overdevaert, Belgien.
Isaksen, Rasmus (RIR86/2) – Overdevaert, Belgien.
Jensen, Nis Peter (RIR86/2) – Overdevaert, Belgien.
Johannsen, Thomas (RIR86/2) – Overdevaert, Belgien.
Kragh, Peter Christian (RIR86/1) – Frankrig.
Pedersen, Johannes Theodor (RIR86/1) – Overdevaert, Belgien.
Schmidt, Hans (RIR86/6) – Campenhout, Belgien.
Skov, Peter Poulsen (RIR86/2) – Overdevaert, Belgien.
Thielsen, Hans (RIR86/1) – Belgien.

Peter Joachim Dietrich Hammer (1884-1914) Sønderborg
Peter Joachim Dietrich Hammer (1884-1914) Sønderborg

23. august 1914 – De faldne

Albers, Conrad (FR86) – Mons, Belgien
Andersen, Jørgen Lauritzen (FR86/2) – Mons, Belgien
Bertelsen, Jes Jessen(FR86/2) – Mons, Belgien
Brodersen, Karl Ludvig (FR86/3) – Mons, Belgien
Clausen, Thomas Jakob (LIR/11) – Bouinnes, Frankrig
Driver, Heinrich Theodor Martin Friedrich (IR85/9) – Mons, Belgien
Jacobsen, Jørgen Sønnichsen (IR84/8) – Mons, Belgien
Jessen, Jørgen (IR84/6) – Mons, Belgien
Jessen, Mads Peter (IR84/5) – Niny-Mons, Belgien
Jørgensen, Jens Peter (IR84/8) – Mons, Belgien
Krongaard, Peter Mathias (IR84/8) – Mons, Belgien
Mainka, Peter – Mons, Belgien
Matzen, Jacob (IR84/10) – Nimy, Belgien
Petersen, Peter Christian (FR86/2) – Mons, Belgien
Ravnsgaard, Carl Christian (IR84/7) – Nimy, Cuesmes, Belgien
Sievertsen, Christian Andreas (FR86/3) – Mons, Belgien
Skau, Jørgen (IR84/8) – Mons, Belgien
Thomsen, E.C. Heinrich – Belgien
Timmermann, Louis Frederik Waldemar (IR84/8) – Mons, Belgien

Mindesten, Starup Kirkegård for Jørgen Skau
Mindesten, Starup Kirkegård for Jørgen Skau

 

20. august 1914 – De faldne

Den 17. august  marcherede den russiske Njemen-armé ind Østprøjsen fra øst. Det kom til kamp ved Stallupönen (Nesterov, Rusland), og de underlegne tyske styrker blev tvunget til at trække sig tilbage. Njemen-arméens fremmarch fortsatte, men arméen blev den 19. august angrebet af tyske styrker ved Gumbinnen. Slaget varede til den 20. og endte med, at tyskerne endnu en gang måtte vige.

Bleeg, Andreas (GR5/11) – Walterskehmen, Rusland.
Christensen, Christian (IR61/10) – Gumbinnen, Østpreussen.
Clausen, Christian – Rusland.
Desler, Asmus (IR128/8) – Grünweitsch, Gumbinnen, Østpreussen.
Hansen, Hans Carl Heinrich Robert (IR21/8) – Gumbinnen, Østpreussen.
Hansen, Johannes Theodor (IR61/2) – Gumbinnen, Østpreussen.
Jessen, Knud Asmus (IR176/2) – Gumbinnen, Østpreussen.
Krogh, Jørgen Petersen (IR176/10) – Østpreussen.
Møller, Martin (IR128/12) – Grünweitschen, Østpreussen.
Weber, Franz Haven (IR128/3) – Grünweitschen, Østpreussen.

Johannes Theodor Hansen (1892-1914) Vollerup, Ulkebøl

18. August 1914 – De faldne

Blaschke, Anton Joseph (FR86/4) – Oplinter-Schaffelberg, Belgien.
Boldt, Hermann Albert – (FR86/4) Oplinter-Schaffelberg, Belgien.
Jørgensen, Jørgen – Graudenz, Tyskland.
Petersen, Nicolai Cornelius (IR86/7) – Tirlemont, Belgien.
Rudolph, Niels (FR86/7) – Tirlemont, Belgien.
Scharberth, Eduard Julius Karl (FR86/8) – Oplinter, Belgien.
Thomsen, Carsten Peter (FR86) – Oplinter, Belgien.
Zürmieden, Franz (FR86/7) – Tirlemont, Belgien.
Østergaard, Anders Thomsen Henry Charles (FR86/7) – Tirlemont, Belgien.

Niels Rudolph (1886-1914) Gråsten
Niels Rudolph (1886-1914) Gråsten