18. juni 1915 – Flensborg Avis: Græshoppeudryddere

Soldater som Græshoppeudryddere i Marokko.
En Soldat af 86. Regiment, der er bleven tagen til Fange i Frankrig og bragt til Marokko, meddeler ifølge „Apenrader Tageblatt” til sine Forældre, der bor i Aabenraa, at de er sysselsatte med at udrydde Græshopperne. Tidlig om Morgenen rykker de ud, efter at de har faaet Brød, Kartofler og noget Kød udleveret, marcherer 1 ¾ Time til en Farm, hvor de ødelægger Græshoppeæg, der sidder sammen i store Klumper paa 80—100 Stykker. Desuden bliver de bevæbnede med Bambusstokke og opstillede i en vid Omkreds. Ved Larm og vedvarende Slag paa Jorden driver de de unge Græshopper hen i Midten af Kredsen. Der er et stort Hul eller en Grav, paa hvis Rande der ligger Blikstykker, hvorfra de unge Græshopper glider ned i Hullet eller Graven for saa at brændes.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *