2. oktober 1916 – Ribe Stiftstidende: tabslisten meddeler…

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

Faldne

Frederik Petersen fra Egen er falden, 41 aar gl. Han efterlader hustru og 4 børn.

Der er kommet efterretning om, at Maks Heinsen fra Rejsby er falden i Frankrig den 27. juli.

I tabslisten meddeles, at Chr. Hunderup fra Skærbæk, Chr. Christiansen fra Bjergskov, Chr. Fries fra Nybøl i Aabenraa amt. Anton Schmidt 2. fra Styding Skov, Niels Terkelsen fra Langetved og Jakob Boysen fra Lundsgaard i Sønderborg amt er faldne, og at Aage Lassen fra Kløjeng, Thies Christiansen  fra Rørkær og Jakob Petersen fra Ketting er døde af deres saar.

 

Saarede

Enke Marie Schultz i Tinglev har modtaget budskab om, at hendes søn Jens er bleven haardt saaret.

Johannes Schmidt 2. fra Ris og Hans Iversen fra Hjortholm paa Als er haardt saarede.

Peter Jakobsen fra Ulkebøl og Maks Hammer fra Sønderborg opføres som saarede.

 

I fangenskab

Købmand Jens Jessen, en søn af skomager J. i Sønderborg, er i fransk fangenskab. En broder til ham, Anton Jessen, er falden for et aars tid siden.

Jen Kudsk fra Vojens Mark og Friedrich Ruddek fra Hajstrup, der tidligere har været meldt savnede, er i fangenskab.

 

Savnede

Bager i Ravsted Petersens eneste søn Peter savnes.

I tabslisten meddeles, at Hans Lund 1. fra Jordkær, Asmus Paulsen fra Alnor, Andreas Petersen 5. fra Ris, Jakob Duus fra Fjelby, Peter Møller fra Nygaard i Sønderborg amt, Christian Mathiesen fra Stevning, Jørgen Petersen fra Mjang, Andreas Rasmusen fra Mintebjerg, Fritz Schmidt fra Sønderborg, Jørgen Thomsen fra Hjortholm paa Als, Peter Thomsen fra Dybbøl Mark, Maks Bruhn fra Sønderborg og Hans Jensen fra Hjortholm paa Als er savnede, og at Christian Christensen fra Kær ikke er falden, men savnet. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *