1. oktober 1916. “Springende som anskudte harer …” I forreste linje ved Somme

H.C. Brodersen fra Nordborg har vi fulgt siden mobiliseringen 1. august 1914. Han blev indkaldt til sit regiment, Füsilierregiment ”Königin” Nr. 86, fra efteråret 1915 til foråret 1916 var han i Leib-Kompagni 118, og efter en periode på lazaret kom han til Regiment 186, 2. kompagni. I september 1916 kom han til Somme-fronten.

Det begyndte at lysne i Øst, og endnu laa vi stadig i samme Grav.  Endelig kom der Ordre til , at vi skulde komme tilbage til Farmen, og paany skulde vi ad Hulvejen tilbage samme Vej, som vi var kommet.

Franskmændene havde nu imidlertid opdaget, hvad der foregik i Hulvejen, og en fygende Shrapnelild blev lagt henover den.

Springende som anskudte Harer satte vi igennem, naar vi mente, der var en lille Chance, men der var tyndet slemt ud i Rækkerne, da vi atter laa bag Farmen.

Men ogsaa Modet og Uvillien var taget til, thi vi syntes, at dette dog var det mest forrykte, vi endnu havde været ude for. Justav var imidlertid ankommet til Farmen, og ogsaa Kompagniføreren havde faaet nærmere Besked paa, hvor vi endelig skulde hen.

Nu gik det tilbage til Pierre-Vaastskoven og igennem denne. Det var ikke stort bedre, thi ogsaa her suste Granaterne ned, og de nøgne Træstammer saa spøgelseagtige ud. Træerne var som raserede, og Skovbunden laa fuld af afskudte Grene, paa hvilke Bladene var visnede. Endelig naaede vi dog til det Sted, der efter Beregning  skulde være vor fremtidige Stilling, og med højre Fløj ud til Landevejen Saily—Rancourt og venstre Fløj mod Pierre-Vaastskoven indtog vi Stillingen, i hvilken der ikke var nogen at afløse.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *