Alle indlæg af Hanne C. Christensen

Priser på bælgfrugter

Forordning ang. priser på bælgfrugter, 1. april 1917. Findes på Sønderborg Slot.

 

Preise für Hülsenfrüchte.

Die Reichshülsenfruchtstelle hat im Einverständnis mit dem Kriegsernährungsamt die inzwischen verfügte Preiserhöhung für Hülsenfrüchte, die vom 1. April tatsächlich vom Kreiskommunal-
verband übernommen werden, wegfallen lassen.

Für alle nach dem 1. April vom Landwirt ab-
gelieferten Hülsenfrüchte gelten mithin die früheren Preise. Auch
für Hülsenfrüchte, über die vor dem 1. April Abmachungen ge-
troffen sind, die aber nach dem 1. April erst vom Landwirt ab-
geliefert werden, dürfen nur frühere Preise von der Getreide-
ankaufstelle gezahlt werden. 
Die Gemeindebehörden ersuche ich um ortsübliche Bekannt-
machung. 

Sonderburg, den 1. April 1917. 

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Schönberg

Aflevering af bælgfrugter

 

Aflevering af bælgfrugter, dateret 1. april 1917.
Findes på Sønderborg Slot.

Afskrift:

Ablieferung
von Hülsenfrüchten.

Wer zur Saat geeignete Hülsenfrüchte besitzt,
welche er nicht selbst verwenden will und darf, möge
sie unverzüglich der Getreideankaufstelle zum
Ankauf anbieten, die einen grossen Bedarf daran hat.
Wer das versaümt, läuft Gefahr, die Hülsenfrüchte
als Saatgut weder innerhalb noch ausserhalb des Kreises
absetzen zu können, so dass er mit einem sehr erheb-
lichen Verlust wird rechnen müssen.
Für Hülsenfrüchte, deren Abnahme die Getreide-
ankaufsstelle verwigert, wird auf Antrag vom Kreis-
ausschuss sofort Ausfuhrerlaubnis erteilt.
Die Gemeindebehörden ersuche ich um ortsübliche
Bekanntmachung.

Sonderburg, den 1. April 1917.

Der Vorsitzende des Kreisasusschusses.
Schönberg.

Vejledning ang. sættekartofler

Vejledning ang. sættekartofler, 28. marts 1917.
Findes på Sønderborg Slot.

Afskrift:

Sparsamste
Vermehrungsmethode bei
Saatkartoffelmangel.

Bringe die Saatkartoffel in einem Raum von 10-12° C.
Helle Beleuchtung in dünner Schicht erforderlich!
Die Keime sind durch Temperaturregelung kurz und ge-
drungen zu halten, wodurch grösste Ernteerfolge
gesichert sind!
Nach Erkennung des Wurzelkranzes schneide die Augen
mit den Keimen keilförmig aus!
Lasse sie 3-4 Stunden trocknen!
Lege sie eine Handlänge tief 30 bis 40 cm!
Noch Ende Juni ausgelegt, ergeben sie vollen Ertrag!
Kartoffelreste für Nahrung oder Futter benutzen!
Ernte trotz geringsten Saatguts voll befriedigend!

Vorstehende weiteren Ratschläge des Saatzuchtkenners werden
Interessenten zur Nachachtung empfohlen.

Sonderburg, den 28. März 1917.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Schönberg.

Vær med: Indtast oplysninger om desertører fra 1. verdenskrig

Rigsarkivet Aabenraa afholder lørdag den 4. marts 2017:

Tastefest i Aabenraa

Vær med til at gøre din, min og vores historie tilgængelig for alle, når Rigsarkivet, Aabenraa holder tastefest. Du kan være med til at indtaste oplysninger om desertører fra 1. verdenskrig, som blev indsamlet af Foreningen To Løver. Tilmeld dig her.

Ved tastefesten kan du være med til at indtaste oplysninger om desertører fra 1. verdenskrig, som blev indsamlet af Foreningen To Løver. Vi taster oplysningerne ind i Rigsarkivets indtastningsportal.
Når data er tastet ind, kan de søges frem i tjenesten “Søg i samlingerne“.Indtastningsportalen består af indscannede kilder, og kilderne i den Sønderjyske Samling omhandler alle Sønderjylland.
Samlingerne bliver gjort tilgængelige og søgbare for alle ved, at frivillige transskriberer kilderne.

Arrangementet er åbent for alle, og Rigsarkivet sørger for forplejning på dagen.

Praktiske oplysninger

Du skal medbringe egen bærbare pc, som skal kunne bruge trådløst netværk.

Husk tilmelding på: https://www.sa.dk/brug-arkivet/arrangementer/tastefest-aabenraa-2

Tid og sted

  • Sted: Rigsarkivet, Aabenraa, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa.
  • Tidspunkt: 10:00 – 15:00
  • Dato: 04-03-2017
  • Tilmeldingsfrist: 03-03-2017
  • Pris: Gratis

Foredrag 9. november: “Sanitetssoldat på Østfronten 1915”

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland inviterer onsdag den 9. november 2016 til et spændende foredrag ved dr.phil. Lars N. Henningsen, Aabenraa, kaldet ”Sanitetssoldat på Østfronten 1915”.

Henningsen-forsideForedraget handler om vognmaler Iver Henningsen fra Haderslev som tysk soldat i 1915. Han oplevede østfronten i grænseområdet mellem Litauen, Polen og Rusland.

I hundredvis af breve og tegninger til familien skildrede han slagmarkernes gru, brutale fangenedskydninger og lazaretternes elendighed. Han så ødelagt herlighed på storgodser, i kirker og klostre og oplevede bøndernes liv i de jævne bondestuer.
Foredraget vil fremdrage en ualmindelig krigshistorie, om virkeligheden på lazaretterne og soldatens møde med lokalbefolkningen i øst, ledsaget af nogle af hans fine tegninger.

Iver Henningsens breve og tegninger er udgivet i bogen “Sanitetssoldat på Østfronten” – læs en omtale af bogen.

Praktiske oplysninger:
Tid: Kl. 19.00.
Sted: Sønderborg Bibliotek, Salen, Kongevej 19-27, 6400 Sønderborg.
Indgang og P-plads via Ahlmannsvej.
Entré: 30 kr. for gæster. Gratis adgang for medlemmer.
Arrangørens website: www.shfs.dk

Faldne 1914-1918 – opdateret liste fra Sønderborg Slot

Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot har netop lagt en opdateret liste med oplysninger om pt. 6317 faldne og savnede soldater fra 1. verdenskrig med tilknytning til Sønderjylland ud på museets website. Der er udarbejdet en række pdf-filer, hvori listen er sorteret på forskellig vis.
Denne opdaterede liste fra juni 2016 er den 7. liste siden 2012.

Baggrund for projektet:
Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot, Landsarkivet for Sønderjylland (nu: Rigsarkivet, Aabenraa) samt en arbejdsgruppe bestående af frivillige, aktive slægtsforskere gennemgik i 2012 en række kilder for at identificere de faldne og savnede soldater fra 1. verdenskrig.
Dette arbejde resulterede i en liste på 5333 navne, der blev nævnt på mindetavlerne på Den sønderjyske Kirkegård i Braine, Frankrig, i 2013.

Braine mindetavle, juni 2013
Mindetavle opsat 2013 på Den sønderjyske Kirkegård, Braine, Frankrig. Foto: Hanne Christensen, Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.

Det fortsatte arbejde:
Arbejdet med listen fortsætter, idet der endnu er frivillige, der gennemgår supplerende kilder og der jævnligt indsendes nye oplysninger af den faldnes pårørende eller lokalhistorisk interesserede.
Arbejdet med kilderne udføres stadig primært af frivillige, mens arbejdet med listen stadig ligger hos Hanne C. Christensen, Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot, der var projektleder for arbejdsgruppen i 2012.

I den seneste version (fra juni 2016) er f.eks. tilføjet en del rettelser samt oplysninger fra ca. halvdelen af de i alt ca. 4000 ansøgninger om efterladterente efter faldne og savnede soldater. Ansøgerne kan være børn, enker og forældre.
Efterladtesagerne i Invalidenævnets Arkiv gennemgås af en lille gruppe frivillige.

Efterladtesagerne findes i Invalidenævnets Arkiv på Rigsarkivet, Aabenraa. Læs evt. mere om sagerne i Sønderjysk Månedsskrift, nr. 3, 2014.

Spørgsmål ang. listen samt oplysninger om fejl, supplerende oplysninger og lignende sendes til Hanne C. Christensen, Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.
Vær opmærksom på, at tomme felter betyder at personen pt. ikke er fundet i den pågældende kilde. Læs også gerne vejledningen fra september 2015 som findes på samme side som listen.

Den seneste version af listen (se datoen i øverste højre hjørne) kan altid findes på Museum Sønderjylland – Sønderborg Slots website.

Næste opdatering af listen planlægges pt. til efteråret 2016.

Liste over faldne 1914-1918 med tilknytning til Sønderjylland fra Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot. Opdateret juni 2016.
Liste over faldne 1914-1918 med tilknytning til Sønderjylland fra Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot. Pilen markerer datoen, der viser, at listen sidst er opdateret 27. juni 2016.

Rigsarkivet: Mindeblade indtastet og nyt projekt

Rigsarkivet har mandag den 23. maj 2016 udsendt følgende meddelelse:

Så har I gjort det igen!
På blot 2 ½ måned er lidt mere end 3.000 mindeblade over faldne fra 1. verdenskrig blev indtastet og korrekturlæst og dermed tilgængeliggjort for os alle.

Med mindebladene får vi et indblik i nogle af de mange sønderjyske skæbner fra 1. verdenskrig. Det er til tider tårevædende læsning, der virkelig griber én om hjertet. 1000 1000 tak for den store indsats I har ydet.

Hvis der er nogle af Jer, der har fået lyst til at tilgængeliggøre flere sønderjyske arkivalier, har vi lagt et nyt indtastningsprojekt ud, nemlig de alfabetiske lister (preussiske lægdsruller).
Indtastningen af dette arkiv har stor betydning for slægtsforskere, idet de alfabetiske lister bl.a. indeholder oplysninger om den enkelte persons opholdssted og flytninger.
Du kan læse mere om projektet og tilmelde dig her: https://cs.sa.dk/collection/5. Det er et stort arkiv, så vi er spændte på, om I er ligeså hurtige denne gang!

Hvis I har spørgsmål, så er I velkomne til at skrive til os: crowd@sa.dk

Med venlige hilsner
Brugerservice og Formidling
Direkte: 41 71 73 00
crowd@sa.dk “.

15. maj 1916. Brandstiftelse straffes under krigsloven med dødsstraf

Warnung vor Brandstiftungen.

Veranlasst durch wiederholte Brandfälle in der letzten Zeit mache ich hierdurch wiederholt nachdrücklichst darauf aufmerksam, dass unter dem zur Zeit geltenden Kriegsrecht das Verbrechen vorsätzlicher Brandstiftungen mit dem Tode bestraft wird.
Die Gemiendebehörden ersuche ich, dies ortsüblich und durch Anschlag bekannt zu machen.
Die Ortspolizeibehörden ersuche ich, besonders dafür zu sorgen, dass diese Warnung zur Kenntnis der russischen und polnischen Arbeiter kommt.
Sonderburg, den 15. Mai 1916.

Der Königliche Landrat.
Schönberg.

Forsættelig brandstiftelse straffes med døden. Dateret 15. maj 1916. Forordning på Sønderborg Slot.
Bekendtgørelsen findes på Sønderborg Slot.

 

 

Påskehilsen fra Rusland

Thomas Nicolaus Oldenburg sendte denne fine påskehilsen hjem til sin hustru Juliane Kristine født Hansen og familie.
Påskedag var den 23. april 1916.

Thomas Nicolaus Oldenburg sendte påske 1916 denne hilsen hjem til sin hustru. Barkstykket er i privateje.
Thomas Nicolaus Oldenburg sendte påske 1916 denne hilsen hjem til sin hustru. Barkstykket er i privateje.

Thomas N. Oldenburg hørte 08/08-1915 til 31/10-1917 til Infanterie-Regiment 342.

Læs mere om Thomas Nicolaus Oldenburg og hans 4 brødre, der også deltog i 1. verdenskrig på deres sider.

Indtastning af 7303 Krigsfangekort næsten afsluttet

Rigsarkivet Aabenraa´s første online crowdsourcing-projekt, hvor frivillige arbejder med indtastning af 7303 kartotekskort med oplysninger om hjemvendte krigsfanger fra fortrinsvis vestfronten, er nu næsten afsluttet. Alle kort er indtastet og 92 % af indtastningerne er blevet godkendt og søgbare.

Se mere om projektet og kortene i TV Syds nyheder fra 24. februar 2016.

Man kan se kortene under “Sønderjyske arkivalier” på Rigsarkivets indtastningsportal.

Der er også mulighed for at søge efter bestemte navne, men man skal være opmærksom på, at søgemaskinen er meget simpel og pt. søger i alle indtastningsprojekter – dvs. også i ansøgninger om erindringsmedajler fra deltagelse i de slesvigske krige (1848-1850 og 1864), kilder fra Dansk Vestindien mm.

Vær med: Tastefest på Rigsarkivet Aabenraa

Rigsarkivet i Aabenraa arrangerer lørdag den 12. marts 2016, en “tastefest”, hvor interesserede mødes på Rigsarkivet Aabenraa og hygger sig sammen med at indtaste kartotekskort over DSK-medlemmer fra Sønderborg Amt.
Kortene er som hovedregel skrevet på skrivemaskine og der er ofte et fotografi af medlemmet på kortet.

Læs mere på https://www.sa.dk/brug-arkivet/arrangementer/tastefest hvor man også kan tilmelde sig eller se denne pdf-fil: RAA – Tastefest 2016.

Husk at tilmelde dig via ovenstående link – der er plads til max. 30 deltagere.
NB: Læsesalen er ikke åben denne dag.

 

Ny bog: Dansksindet under ørnebanneret

Senest ændret den 9. december 2015 19:26

Den 19. november 2015 udkommer en ny bog om en sønderjyde, der deltog i 1. verdenskrig fra 1915 til 1917, hvor han deserterede.

Bog: Dansksindet under ørnebanneret. En biografi om sønderjyden Johannes Christensen. Skriveforlaget, 2015.
Bog: Dansksindet under ørnebanneret. En biografi om sønderjyden Johannes Christensen. Skriveforlaget, 2015.

Bogen er skrevet af Sune Wadskjær Nielsen og hedder: “Dansksindet under ørnebanneret: En biografi om Sønderjyden Johannes Christensen” og udkommer på Skriveforlaget.

Bogen handler om Johannes Christensens spændende livshistorie, der indeholder både krig, kærlighed og et brændende engagement i det danske mindretal i Sydslesvig.

Læs mere udgivelsen mm. på forfatterens åbne facebookside, hvor man også kan se flere fotos fra bogen.

Historie-Online har 9. december 2015 lagt en glimrende omtale af bogen “Dansksindet under ørnebanneret” på deres website – følg dette link til omtalen.

Christensen, Thorvald og Johannes A (1896-1965). Original i privateje.
Christensen, Thorvald og Johannes A (1896-1965).
Original i privateje.

Vær med, når en søn af sdj. krigsfange, indvier den sønderjyske samling

Rigsarkivet og Sønderborg Slot er gået sammen om at skabe den sønderjyske samling, en sand guldgrube af oplysninger for folk med interesse for Sønderjyllands historie.
Samlingen åbnes onsdag den 28. oktober 2015 på Rigsarkivet, Aabenraa.
Alle er velkomne til åbningen, hvor der vil være foredrag ved René Rasmussen og der bydes på gratis kaffebord som afslutning.

Læs mere om det spændende projekt og indvielsen på Rigsarkivets website med arrangementer eller på den åbne facebook-side.
Læs videre Vær med, når en søn af sdj. krigsfange, indvier den sønderjyske samling