Hanssen, Peter Christian (1892-1978)

Senest ændret den 18. september 2023 13:17

Persondata
Født: 25/11-1892, Sønderborg.
Død:
17/04-1978, Aabenraa Sygehus.
Uddannelse: Præliminæreksamen i 1909. Uddannet som landmand (bl.a. på Tune Landbrugsskole).
Erhverv: Landmand, gårdejer. Selvstændig landmand fra 1920.
Bopæl: Nybøl ved Hjordkær. Maj 1919 bosat i Aabenraa. Fra 1920 ”Nygård” ved Bolderslev.
Hustru: Gift 1918 med Margrethe Maria Hansen (1893-1979).
Børn (før krigsafslutningen): –

Andet: Søn af journalist, redaktør, rigsdagsmand mm. Hans Peter Hanssen (1862-1936) og Helene Lucie Iversen (1860-1935).
Svoger til Kresten Refslund Thomsen (1884-1960) og Otto Jesper Tofft (1894-1966).

Militære løbebane før krigen
Indtrådt: 01/10-1912
Udtrådt:
Enhed:  2. Kompagnie, Infanterie-Leib-Regiment, München.
Rang:  Einjähriger Freiwilliger
Andet: I den alfabetiske liste er tilføjet følgende:
Hat Berechtigungsschein zum einjährig-freiwilligen Dienst dd. Schleswig, von 17.1.1912 und ist von der Ersatzcomission Apenrade bis 1.10.1915 zurückgestellt. Jr. 1225/12.I 17.”
og
Laut Mitteilung des Landrats in Apenrade vom 26.10.1912 -3797 M- am 1.10.1912 als einjährig-freiwillige bei der 2. Kompagni Infanterie Leib Regiment in München eingestellt. Jr 9564/12. (Akten: Einjährig-freiwilligen)”.

Portræt af Peter Christian Hanssen (1892-1978), der i 2022 er overdraget til Sønderborg Slot.

Militære løbebane under krigen
Indtrådt: august 1914
Udtrådt:  ?
Enhed(er): Regiment 86 (i 1914).
Rang: Kom hjem med rang af løjtnant.
Leutnant der Reserve (i maj 1918).
Såret: Blev sparket af en hest (høreskade).

I artiklen ”I krigen 1914-18” ved Jens Holdt står bl.a.:
”Her traf jeg løjtnant P. Chr. Hanssen. H. P. Hanssens ældste søn, som var bagageofficer ved batallionen.   ….    I Mulhouse gik jeg en kold morgen med P. Chr. Hanssen gennem gaderne. Da kommer et af hans fartøjer i fuld fart, ikke løbsk, ned ad stenbroen, kusken nede i kassen uden at kunne holde hestene. Vi rakte hænderne op imod dem, men det ænsede de ikke. –Vi måtte da træde til hver sin side. Da vognen var forbi, lå Hanssen på gaden med blodet strømmende ud af det ene øre. Han må vel have grebet fat i hestenes seletøj og er blevet kastet omkuld. Så var hans krigstjeneste endt. Hans far fik som rigsdagsmand lov til at besøge ham på lazarettet og fik også fronten ved Belfort at se”. (Kilde: DSK Årbog, 1964).

Udmærkelser: –
Andet:

Efter krigen
Købte 1920 ”Nygaard”, Bolderslevskov, Bjolderup sogn.

Medlem af det internationale politikorps (CIS) i 1918-1920.
Formand for Åbenrå Amts Landboforening, medlem af Foreningen af jydske Landboforeningers bestyrelse osv.
Medlem af Åbenrå amtsråd 1946-62, Bjolderup Sogneråd og bestyrelsen af Landeværnet m.m. Ridder af Dannebrog 1952.

Medlem af DSK – Hjordkær-Bjolderup afdeling.

Kilder
Fødselsbiregister, Sønderborg, RAA (Eksternt link, februar 2019).

Alfabetiske lister (= lægdsruller), Sønderborg Landråd, årgang 1892, Sonderburg, Rigsarkivet. (Eksternt link, februar 2019).

Kirkebog, Ensted sogn, RAA. (Eksternt link, februar 2019).

Oplysninger indsendt til Sønderborg Slot af barnebarn.

Publikationer
Omtalt i erindringer i flere DSK Årbøger, årgang1958, 1961, 1962, 1964, 1969 og 1970.

SPROGFORENINGENS ALMANAK, 1979.

Omtalt i artikel: “Dansksindede Sønderjydske Krigsdeltagere 1914-1918. Lidt om D.S.K.´s lokalafdeling for Hjordkær og Bjolderup sogne“, trykt i bogen “Fra By og Sogn – Bolderslev – Bjolderup”, 1983, side 122-132.

Sønderjysk Månedsskrift 2023/6 s. 211-220: Jørgen Hanssen: “Ellers har jeg det godt – Rigsdagsmandens søn i krig.”

Fotos
Portræt af Peter Christian Hanssen (1892-1978), der 2022 er overdraget til Museum Sønderjylland.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918