Godt nytår og tak til de frivillige

Så er det første hverdag efter Nytår. Derfor kommer her en status over websitet og ikke mindst arbejdet på og bag websitet, men det vigtigste kommer dog først, nemlig:

en meget stor TAK
til alle de frivillige,

der på hver sin vis bidrager eller har bidraget til hjemmesidens indhold.  Nogle arbejder direkte på websitet med at oprette, redigere og supplere personsider, andre forbereder og udarbejder de personskemaer, som siden offentliggøres, andre afskriver kilder, breve, brevsamlinger eller erindringer og andre gør “lidt af hvert”.

Det er sagt og skrevet før, men en sandhed kan gentages uden at tabe i værdi: Uden jeres indsats og store arbejde ville der langt fra være så meget at finde på websitet.  Tak.

Årets statistik:

Besøgstallet på websitet er faldende, men fortsat pænt med mellem ca. 15.-20.000 besøgende pr. måned. Der er udsving i antallet af besøgende, som dels skyldes det svingende antal indlæg og nyheder, dels ferier mm. som også kan aflæses i besøgstallene.

I november 2022 rundede antallet af indlæg 8000 siden sommeren 2014.

Kommentarer:
Der blev i løbet af 2022 skrevet 644 kommentarer til indlæg og personsider. Det er et fald i forhold til de foregående år (henholdsvis 790 i 2021 og ca. 780 i 2020).
Mange kommentarer indeholder supplerende oplysninger, nye kilder eller ros til de frivillige. Tak for det.

Personsider:
I maj 2022 rundede antallet af personsider 12.000.

Der er pr. 1. januar 2023 oprettet i alt 12.449 personsider.
I 2022 blev der offentliggjort 885 personsider (svarende til 2,46 pr dag). Det er lidt færre end i de foregående år (hvor det var 1382 i 2020 og 936 i 2021). Det skyldes dels at nogle frivillige holder en velfortjent pause fra at udarbejde personsider eller har fundet andre  opgaver som for eksempel at afskrive eller gennemgå kilder.
Samtidigt er blevet mere tidskrævende at udarbejde personsider uden forudgående oplysninger, da mange af de nemt tilgængelige kilder med oplysninger om krigsdeltagelse er ved at være gennemgået.

Fremtiden på websitet:

De frivillige fortsætter med at udarbejde personskemaer på baggrund af indsendte oplysninger og forskellige gennemgåede kilder. Men der er fortsat en del indsendte oplysninger og andre opgaver, der ligger længere end ønsket.

Indtil videre er der mange flere personsider på vej – blandt andet arbejdes der pt. på personskemaer fra 3 sogne med tilsammen omkring 400 krigsdeltagere. Derudover indsendes der løbende mails med personoplysninger om krigsdeltagere til Sønderborg Slot, som videresender oplysningerne til de frivillige.
Så der kommer helt sikkert mange nye personsider i 2023.

Der er fortsat lang vej til personsider for de omkring 30.-35.000 sønderjyder, der blev indkaldt under 1. verdenskrig.
Der er en del personsider, hvor det er vanskeligt at finde kilder som nævner eller dokumenterer krigsdeltagelsen. Derfor vil der være en del personsider, hvor der f.eks. står “Har muligvis været indkaldt under 1. verdenskrig“. Her håber de frivillige på, at få tilsendt supplerende oplysninger fra slægtninge eller lokalhistorisk interesserede.

Der kommer fortsat regelmæssigt indlæg som “Den gotiske udfordring” og “5 udvalgte krigsdeltagere” samt nyheder om nye udgivelser, film, omtaler af tv-udsendelser eller lignende med fokus på 1. verdenskrig. Desuden vil der sandsynligvis komme omtaler af den nye udstilling om 1. verdenskrig på Sønderborg Slot, der forventes åbnet i løbet af foråret 2023.

Tak for at du har fulgt siden –
måske helt siden starten i sommeren 2014.
Det håber vi, at du vil fortsætte med.

Godt nytår!

Nytårskort fra samlingerne på Sønderborg Slot.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *