Hynding, Ingeburg Christine (1888-1972)

Senest ændret den 28. november 2022 6:51

Persondata
Født: 19/03-1888, Sottrup, Bylderup sogn.
Død:
27/06-1972, Solgården, Bedsted sogn.
Bisat 29/06-1972, Aabenraa Kapel.
Uddannelse:
Sygeplejerske i 1910.
Erhverv: Sygeplejerske.
Var 1910-1915 ansat på Hamburg-Eppendorf Sygehus og Anskar-Krankenhaus i Kiel.
Bopæl: Hamburg og Kiel (ca. 1910-1914). Sottrup, Bylderup sogn (i 1921). Aabenraa (i 1930).
Ægtefælle: Ugift.
Børn (før krigsafslutningen): –

Andet: Søster til bl.a. Jørgen Hynding (1881-1924) og Andreas Hynding (født 1889).

Militære løbebane under krigen
Indtrådt: februar 1915
Udtrådt: januar 1918.
Enhed(er): Var fra 15/02-1915 til november 1915 ved Kriegslazarett 124 i Rusland.
Fra juni til september 1916 og januar til maj 1917 ved Marinelazarett Hamburg-Veddel.
Fra juni til december 1917 ved Festungslazaret Kiel-Wik.
Rang: Menig.
Særlig tjeneste: Sygeplejerske. Freiwillige Schwester.
Såret:
Udmærkelser: Røde Kors-medalje af 3. klasse.
Andet:

Efter krigen
Forhenværende sygeplejerske bosat i Aabenraa.

Kilder
Fødselsbiregister, Bylderup, RAA. Navngivet ”Ingeburg Christine Hynding”.

Folketælling 05/11-1925, Bjolderup sogn, Bolderslev. Rigsarkivet.
Folketælling 05/11-1930, Aabenraa købstad, Karpedam 28. Rigsarkivet.

Kirkebog, Bedsted sogn, RAA.
Kirkebog, Aabenraa, RAA.

Invalidenævnets arkiv, Invalidesager, sag I-03500, Rigsarkivet Aabenraa. NB: Der skal søges om adgang til sagen.

Publikationer
Dødsannonce, Jydske Tidende, 28/06-1972.

Nordslesvigske Navne. Dødsfald”, Flensborg Avis, 30/06-1972. Afskrift: ”Ingeborg Christine Hynding, ”Solgården”, Bedsted Lø”.

Fotos

2 tanker om “Hynding, Ingeburg Christine (1888-1972)”

 1. Hvorfra stammer oplysningerne om tjenesten før og under krigen, og om medaljen ?
  Der synes ikke at være angivet en kilde.

  Findes der oplysninger (online) om tildeling af Røde Kors-medaljer ?
  Hvis man skal søge på tysk, hvad kunne søgeordene så være ?

  Ingeburg Christine blev født 19. marts 1888, og døbt 1. april, iht. kirkebogen for Bylderup Sogn, kontraministerialbog, ny Scanning i farver, opslag 69:
  https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=22019205#450458,80729333
  (Slægtstræer på MyHeritage angiver født 1. marts).

  Ingeborg (skrevet med o) Christine og hendes søskende er opremset i bogen ‘En Slesvigsk Slægt’, af Sofus Elvius, Kjøbenhavn, 1911.
  Som børn af Johan Peter Hynding, født 8. februar 1851 i Sotterup, og Anne Marie Aakjær født 26. Juli 1845. Gift 1. Maj 1876, 7 Børn.

  Jyllandsposten, 8. juli 1919, annonce, side 8:
  Sønderjydsk Pige,
  31 Aar, søger Ophold i et godt, roligt Hjem paa Landet. Har været Sygeplejerske i Felten, hvor jeg paadrog mig en Nervelidelse og trænger til ro.
  Mindre Honorar kan event. ydes.
  Ingeborg Hynding,
  Sotterup ved Bylderup-Bov, Sønderjylland
  ((1371) står som annoncens nummer. Eller ‘Billet mærket’)

  Folketællinger:
  FT-1930: Karpedam, Aabenraa. Fhv. Sygeplejerske. Ingeborg Hynding er ikke til stede på tællingsdagen. Angives at være i Tønder.
  På ‘forsiden’ (= foregående side) hørende til det aktuelle tælleblad står en stedbetegnelse, som er svær at læse. Betegnelsen er overstreget, og der er skrevet Karpedam.

  FT-1940: Nygade 31, 1. etage., Aabenraa. Fhv. Sygeplejerske.

  Ingeborg døde, som oplyst, i 1972 på plejehjemmet Solgården i Bedsted.

  Solgården, Lundbyesvej 36, blev bygget i 1959-1960, indviet i november, med plads til 20 beboere. Iht. Henning Haugaards hæfte # 16: https://bedstedsogn.dk/historiske-haefter
  Dengang brugte man betegnelsen hvilehjem eller alderdomshjem.
  Fra 1962 til 1973 kom en periode med flere udvidelser og ombygninger. Med omsorgsloven af 1964 skiftedes til ordet plejehjem.
  Solgården blev i 1960’erne kendt for at være velfungerende, og tiltrak beboere uden for Bedsteds Sogn og nærområde. Med kommunalreformen / kommunesammenlægningen april 1970 blev det Løgumkloster kommune, som anviste pladser.
  Så Ingeborg er formodentlig flyttet ind før 1970.

  På Solgården blev et dagcenter bl.a. med en mødesal, indviet i 1973.
  I årene 1988-89 blev institutionen udvidet med opførelsen af 10 ældreboliger.
  Og i 1990 blev en modernisering af den oprindelige del af institutionen, inkl. køkkenet, gennemført. Køkkenet leverede dagligt mad ud til ca. 30 omkringboende pensionister. Dermed var Solgården klar til at indgå i den integrerede døgnpleje, som indførtes fra 1. januar 1991 i Løgumkloster kommune.

  Med strukturreformen 2007 blev Løgumkloster kommune en del af Tønder kommune, og anvisningen af pladser på plejehjem ændredes til at omfatte hele den ny, store kommune. Derved skiftede vekselvirkningen mellem Solgården og Bedsted by og sogn karakter. Tidligere var Solgårdens beboere overvejende fra Bedsted sogn, nu kom der flere beboere mere langvejs fra.

  I dag, her i nutiden, hører Solgården under voksen-socialområdet (vso) i Tønder kommune. Plejecenter Solgården har tre adskilte afdelinger: 11 plejecenterpladser, og to afdelinger med et specialiseret botilbud med i alt 30 pladser til borgere med sindslidelse eller misbrug.

  Desuden findes ‘Solgårdens ældreboliger’ på Birkevej 25 – 43, bygget som nævnt i 1988-89. De er nu organiseret som et almennyttigt boligselskab.

  1. Til Erik Sommer.

   Oplysningerne stammer fra de omtalte kilder – samt invalidesagen, som nu er tilføjet listen over kilder.

   Med venlig hilsen
   Hanne C. Christensen
   Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918