6. december 2022: Julekalender: Kort fra Peter

I julemåneden vil vi bringe et lille udvalg af de genstande, fotos og andet, vi har i vore samlinger i Museum Sønderjylland, men som for tiden ikke er udstillet.

I november 2022 kom der Sønderborg Slot en gæst, som after aftale gerne ville overdrage en lille brevsamling fra 1914-1915 til museet.
Brevene – eller rettere – postkortene var sirligt indsat kronologisk i et album og giver havde afskrevet kortene.
Kun få af postkortene har motiver, men er primært af tyndt karton, som på grund af alderen er blevet gulligt, og med skrift på begge sider.

Her vises den ene side af ét af kortene:

Postkort skrevet 7. december 1914 af Peter Christian Hanssen (1892-1978) til forældrene.

Afskrift:
Feldpostkarte
Poststempel 8.12.14

Fam. H.P. Hanssen,
Hejmdal,
Apenrade,
Schleswig-Holstein.

Dr …. 7.12.14.
Kære alle sammen

Mange tak for jeres Breve af 25. f. M., som jeg først modtog i gaar. Pakken med Uldtøjet har jeg faaet, jeg tror bestemt, at jeg allerede tidligere har takket for den. Pakken med gode Raad i har jeg ogsaa modtaget, de smagte ganske fortræffeligt. Igaar viste min aktive Feldwebel mig et Udtog af mit sidste Brev, som var oversat i Flensburger Norddeutsche Zeitung. Han mente at kunne genkende Personerne. Iforgaars fik jeg Brev fra Far i Berlin. Far skrev, at 10 pund Pakkerne sandsynligvis først kom efter jul, det vil vi da ikke haabe.

Her er det Regnvejr og ganske pløret af den Grund. Det er meget rarere med tørt Frostvejr. Skyttegravene er saa ikke nær saa ufremkommelige.

Mange hilsener til jer alle.
Eders Peter.

For de der ikke har gættet det, så er afsenderen Peter Christian Hanssen (1892-1978), der skriver hjem til forældrene Helene og Hans Peter Hanssen, Aabenraa.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *