4. december 1917 – Nicolai Kraack: “… altid og altid Regn”

Nicolai Kraack var landmand i Flovt og kom i sommeren 1915 til Infanterie-Regiment Nr. 85, der i efteråret 1915 lå i Champagne.

Frankrig, d. 4 Dezbr. 15

I Kære derhjemme!
Ja nu er vi kommen ud i 1. Skyttegrav igjen og jeg anede nok, at det vilde blive 10 strenge Dage, for det regnede jo hver Dag og endnu regner det. Vi ligger i en gammel Artilleri Understand og det regner igjennem, og udtæt er den, saa det trækker; vi har nogle Teltbahn spændt over os og drypper det af og til, saa man ligger næsten og bliver vaad i Sengen; men for mange er det endnu værre, der løber Vandet ind ad Indgangen til dem og de kan næsten ikke ligge ned og resikerlet [farligt/red.] er det ogsaa for det – Jorden – falder ned, saa baade andet og fjerde Komp[agni] har paa den Maade haft tab. Hos er kun en bleven begravet derved, men de fik ham ud efter en halv Times forløb og han tog ingen Skade, saa blev alle de elendigste Understande rømmet.

Ja I maa tro I kære, at det er de værste 10 Dage, vi har haft endnu og Humøret er ikke altid saa godt, især naar man skal hente Spiesen; jeg var Spiesehenter i Gaar d. 3. Dez. og jeg lyver ikke, naar jeg siger, at vi vader nogle steder i Skittet til halvvejs op paa Benet fra Fødderne til Knæet og saa altid i Mørke og Ærmerne blir smudsige fra Haandled til Skulder.

Vi er 9 Mand i vor Gruppe og saa er der 3 Fizefeldvebler ved os, saa vi maa have 6 Kogekedler med 3 i hver Haand; jeg sagde i Aftes jeg vilde hellere have 3 Dages streng Ar[r]est end hente Spiesen.

Jeg blev lidt daarlig si[d]ste Nat og maatte kaste op 3 Gange, men i Dag er det bedre saa det skal snart gaa over; ja jeg tror det bliver mange Syge efter dette her; altid og altid Regn og altid vaad og kolde Fødder og saa staa 2½ Time stille paa Vagt af Gangen, 2 gange [h]ver Nat og 2½ Time om Dagen og arbejde wed siden af, det holder de ikke alle ud.

Nu ikke mere om det, det gaar nok, ja det skal jo gaa og vi faar føje os deri og haabe og bede om en snarlig Fred. Jeg skriver ikke meget for Tiden er knap og Lysten med; men skriv lidt hjemmefra. Har haft Brev fra Sóster Katr, og Svoger Nicolai og Kort fra Jens og Brev fra Jes hjemme ja enda i Aftes fra Far. jeg takker Eder alle kærligen derfor og i Aftes modtog jeg ogsaa 3 Pakker 1 fra Søster Katr. og 2 fra derhjemme og jeg takker Eder kærligen derfor. Nu skal jeg ud at arbejde.

Lev vel og hav det godt. Mange kærlige Hilsener til Eder alle Eders Nicolai.

(Kopi af brevet i Historisk Arkiv for Haderslev Kommune)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *