28. december 1914. Dansker arresteret for uforsigtigt brev

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen

En Dansker arresteret for et uforsigtigt Brev

Lærer Andersen i Aalsø har ifølge “Djursland” modtaget den foruroligende Meddelelse, at hans søn, Gartner Axel Andersen, der boede hos en Slægtning i Skodborg, er bleven arresteret af Prøjserne. Grunden til Arrestationen skal være den, at han i et Brev hjem til forældrene har udtalt sig noget uforsigtigt. Han indleverede Brevet paa Postkontoret i Skodborg og besøgte derefter sin Søster, der bor i Danmark lige nord for Grænsen. som bekendt er der for Tiden Brevcensur i Tyskland, og den prøjsiske Censur maa altsaa have fundet Brevet skadeligt for Tysklands Sikkerhed. Da Andersen kom tilbage, blev han øjeblikkelig arresteret og har nu i 3 Uger siddet i Arresten i Skodborg.

Sagen skal paadømmes i Flensborg, men hvilket Udfald den vil faa, er ikke til at sige. I slige Sager farer Prøjserne haardt frem, som man vil vide.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *