29. december 1914. Session over ikke uddannet mandskab

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen

Sønderjylland og Krigen
Som meddelt holdes der i denne Tid Sessioner for det ikke uddannede Mandskab af Landstormen, og Folk, der tidligere er bleven bedømt kasserede paa Grund af Legemsfejl, kendes nu rask væk for gode, saaledes at det ikke er ualmindeligt, at der tages over 90 Procent af de fremstillede.

Folk her ved Grænsen meddeler os eksempelvis, at en Slægtning af dem, der ikke blot er blind paa det ene Øje, men tillige lidende af Asthma, er blevet kendt for god.

Fra anden Side fortælles os det ret humoristiske Træk, at en Mand mødte paa en af disse Sessioner og meddelte, at han var blind paa det ene Øje, idet han triumferende tog Glasøjet ud og lagde det paa Bordet foran Sessionsherrerne.

-“Gør ikke noget, min gode Mand”, svarede de, De ser godt med det andet Øje, og vi har udmærket brug for alle!”

Er det sidstnævnte maaske lidt overdrevet – hvad vi dog ikke tør paastaa saa er det ialtfald en Antydning af den tyske Energi ogsaa paa dette Omraade. En Masse af de Mennesker, man tidligere kasserede, kan nu benyttes til Garnisonskontorerne, til Vaaben- og Amunitionsfabrikkerne, til det store Personel under Intendanturens mangeartede Grene, til Assistance for Trænet selv osv., medens alt dér beskæftiget normalt Mandskab kan flyttes ud til Fronterne.

Imidlertid, fordi Sessionsmyndighederne nu erklærer de tidligere kasserede for gode, er dermed ikke givet, at de absolut bliver indkaldt. Der vil forinden udgaa Indkaldelsesordre og en kortere Uddannelsestid skal gennemgaas.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *