30. december 1914. “Verdenskrigen forbudt!” Nyt fra Sønderjylland

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen

Spredte Efterretninger

Hidtilværende Vicefeldwebel i Reserven, Magaard af Fohl, der tidligere for udvist Tapperhed er dekoreret med Jernkorset, er bleven forfremmet til Løjtnant.

Gaardejer A. Boesen i Haved er død ved Fronten i Nordfrankrig og blev begravet af to af sine Kammerater, L. Jensen fra Hvidding og Nis Muusmann fra Birkelev.

En dansk Karl hos Gaardejer Nis Petersen i Rørkær er bleven udvist fra de nordlige Kredse af Slesvig med 14 Dages Varsel.

Fragtmand Carl Grelle af Rødding er ifølge indløben Efterretning falden paa den østlige Krigsskueplads. Grell, der havde deltaget i Felttoget i Kina som frivillig, efterlader Enke og Børn.

“Verdenskrigen” forbudt

Amtsforstanderen i Skærbæk har tilkendegivet Boghandler Møller, at de i Hefter udkommende Værker om Verdenskrigen nu er forbudt, hvilket ogsaa er Tilfældet med danske illustrerede Blade.

Fra Landdagsmand Nis Nissen

modtog Hejmdal i Gaar en Julehilsen. Han er fremdeles ved Fronten, men har det efter Omstændighederne godt. I sin fritid fanger han vilde Kaniner. For et Par Dage siden havde han tilbragt en behagelig Aften sammen med Dyrlæge Schmidt af Aabenraa, der staar som Overveterinær ved en Kolonne i Nabobyen og i øvrigt ogsaa befinder sig i bedste velgaaende.

Faldne og fangne

Da Gaardejer Jørgen Moos fra Egen i Onsdags var paa Vej til sin Søn, der laa haardt saaret paa Lazarettet i Rosenberg i Schlesien, modtog han Telegram fra Lazarettet, at Sønnen var død som følge af sit Saar. Denne var ugift og blev kun 24 Aar gammel. Hans Lig bliver hentet hjem med J. Staugaards Automobil. En ældre Broder ledsager Bilen paa Turen, som vil tage 7 Dage.

Den 4. December er Ingvard Søberg fra Kelstrup falden paa den østlige Krigsskueplads. Han blev 29 Aar gammel.

Købmand Poul Jensen fra Flensborg, der i de senere Aar har drevet en Fabrik i Kiel, blev for længere Tid siden haardt saaret paa den vestlige Krigsskueplads; den første Juledag afgik han derefter ved Døden under Vejs til Køln. Jensen havde forinden faaet tildelt Jernkorset.

Snedker Christian Petersen og Hustru i Ellum fik ifølge Flensborg Avis Juleaften fra det Røde Kors i Genf Meddelelse om, at deres Søn Nis, som har været savnet siden 6. september, er i engelsk Fangenskab. Han tjente oprindelig ved Bataillonen i Haderslev.

 

2 tanker om “30. december 1914. “Verdenskrigen forbudt!” Nyt fra Sønderjylland”

 1. Ovenstående oplysning under Faldne og fangne: “Snedker Christian Petersen og Hustru i Ellum fik ifølge Flensborg Avis Juleaften fra det Røde Kors i Genf Meddelelse om, at deres Søn Nis, som har været savnet siden 6. september, er i engelsk Fangenskab”, omhandler

  Nis Peter Petersen født 23-3-1891 i Ellum, Løgumkloster Sogn.

  Nis Peter Petersen er her på siden anført som død den 8-9-1914 ved Blemes i Frankrig. Rettelig er han ikke død den 8-9-1914, men meldt savnet, fanget, eller sidst set den 6-9-1914 ved Venoy i Frankrig.

  Kilde: Røde Kors, ICRC, Prisoners of the First World War, reference nr. P 2960.
  ICRC hjemmeside, hvor oplysninger om Nis Petersen kan fremsøges: grandeguerre.icrc.org

  Venlig hilsen
  Henning Pedersen

 2. Hej Henning.

  Jeg har netop slået op i Løgumkloster Flækkes personregister. Her angives Nis Peter Petersen, at være død ”auf dem Schlachtfelde von Blesmes zwischen sechsten bis einsl. achten September” 1914.
  Døsfaldet er anmeldt til personregisteret af Regimentet i marts 1917.

  Dette vil blive rettet i museets liste over faldne med tilknytning til Sønderjylland ved næste opdatering.

  Oplysningerne fra Røde Kors-databasen, som du henviser til, vil også blive nævnt.

  Hilsen
  Hanne C Christensen

  Indtaster og projektleder for arbejdsgruppen, der indsamlede oplysningerne, siden 2012.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *