24. december 1914. Juletræet fældes med sabel

Hans Petersen fra Skodsbøl deltog i krigen i Füsilierregiment 86. Julen blev fejret bag fronten i Frankrig.

24. december 1914.

Juleaftensdag oprandt med Snevejr; det saa rigtig ud til, at det nu skulde blive Jul; dog lidt op paa Dagen kom Solen igennem, og Sneen maatte forsvinde. 

Om Middagen gik to Underofficerer og jeg ud at søge om et Juletræ; men vi maatte søge over en halv Time; thi rigtig smukke og jævnt groede Grantræer kendte Franskmændene aabenbart ikke til. Da vi kom hen til Godshaven, sprang jeg over Hegnet og savede Toppen af en Gran med min Sabel. Træet var ikke saa smukt, som jeg kunde ønske det; men Hovedsagen var jo, at vi havde et.

Om Eftermiddagen gik vi til Gudstjeneste. Kirken var overfyldt, den kraftige Sang var ordentlig velgørende, og den smukke Tale, der blev holdt af vor Feltpræst, gik os alle til Hjertet. Efter Tilbagekomsten samledes vi i en Kornlade, hvor nogle Kammerater havde pyntet Juletræet.Vor Kompagnifører holdt en Tale til os og oplæste Juleevangeliet; saa blev der sunget en hel Del Julesalmer, og ind imellem læste et Par Kammerater nogle Juledigte. Naar der engang imellem var et lille Ophold, hørte vi tydelig Kanonernes Torden.

Bagefter samledes vi i Klynger og talte sammen om Julen og Hjemmet. Der var en Del af os, som havde købt Kognak og Bom af Marketenderen. Vi havde ogsaa faaet udleveret noget, som skulde være Brændevin; men det var nærmest Brændsprit; deri havde nogle drukket sig fra baade Sans og Samling.

Til Julebord havde jeg et Par Brædder med et Knippe Halm under. Ved det flakkende Skin af et lille Julelys spiste jeg med god Appetit et Stykke Brød med Fedt paa og krøb saa ind i Halmen oppe paa Loftet og sov trygt til om Morgenen. Det var Julen 1914.

På skilt over døren: "Weinachten Gott Strafe England".
86’ere fra Tønder ved juledekoration. Læg mærke til det fromme juleønske på skiltet: “Gott strafe England!”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *