8. april 1920. En ny Overborgmester skal udpeges.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

8. April: Mellemslesvigsk Udvalg frafalder Retten til at udpege en ny Overborgmester (Holm vil ikke længere). Talt med Heftye før hans Afrejse til København. Man arbejder stadig paa at fremskynde Afslutningen. En Deputation bør først rejse til Paris, naar Indstillingen foreligger.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *