7. april 1920. Uvished om udsættelse.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

7. April: Fru Jessen overrækker sammen med flere Damer Claudel paa Kommissionens Vegne en Petition, underskreven af 5275 Kvinder i anden Zone, om Internationalisering som Minimum.

6½ længere Passiar med Bruce. Jeg spørger, om Kong Christian har faaet Løfte om Udsættelse til efter Valget. Der foreligger intet herom. Jeg henstiller i rette Tid at underrette Tyskerne om, at de tyske Valg ikke kan udstrækkes til 2. Zone.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *