27. april 1920. Stor valgsejr i Danmark.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

27. April: En stor Valgsejr i Danmark. I al Bitterhed vanskeligt ved at tro den første Efterretning. — Heftye er ogsaa rejst, han har aflagt en Afskedsvisit paa »Flensborg-Avis’s« Kontor. Bruce har nu ene faaet overdraget Styret.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *