22. april 1920. Forlydender om Kommissionens rapport.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

22. April: Marling rejste i Morges til København og London. Claudel er ogsaa rejst. — Der forlyder, at Kommissionens Indstilling slutter med den Sætning, at dens Magt fuldkommenhed er begrænset; men den henstiller indtrængende saa virksomt som muligt at sikre den danske Befolkning i 2. Zone, der ved Overgangen til Tyskland trues med Udslettelse. — Og alle Valgklagerne? — De gaar med til Paris som Materiale. 

I Hamborg er en dansk Tillidsmand, Snedker A. Friis, som udbredte vore Henvendelser til de stemmeberettigede sydpaa, bleven holdt i Varetægtsarrest og idømt 6 Ugers Fængsel. Efter 3½ Uges Indespærring »benaades« han med en Bøde. 

De tyske Partibestyrelser i Flensborg offentliggør samtidig Henvendelser til det danske Folk for at støtte Zahle til Valget.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *