9. april 1920. Vemodigt farvel.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

9. April: Petitionen er i Orden med 10,524 Underskrifter, delvis de samme som den danske, men flere Tusinde nye, ogsaa Tyskere. Den overrækkes i Dag af fire Borgere med Zachariassen som Ordfører.

—I Eftermiddags med en lille Kreds ud paa »La Marseillaise«. Holder en lille Afskedstale til Loyer, der i et udførligt Svar takker og udtaler sin Deltagelse. De Danske i Flensborg har gjort mest Indtryk paa ham. Vi tager hele Skibet i Øjesyn. Vemodigt Farvel.

— Visit paa »Flensburger Hof«. Claudel har stillet Forslag om kun at tage de mellemslesvigske Sogne og en Strimmel ved Sosti med.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *