13. april 1920. P. Chr. Stemann rejser hjem til Sønderjylland

Poul Christian von Stemann (1891-1966) kom til Tønder som amtsassessor i overgangsfasen og den første tid under dansk styre. Han udgav senere sine erindringer.

Den 13. april. Om morgenen rejste jeg fra København til Schackenborg, hvor jeg ankom om aftenen.

„Jeg gav straks Schack beretning. Han fandt – ligesom jeg – en udsættelse af indstillingens afgivelse for det eneste rigtige, naturlige og forsvarlige. Claudel havde været på Schackenborg om eftermiddagen på afskedsvisit.

Indstillingen til Paris var nu underskreven. Heftye og Claudel havde indstillet Schacks og min linie sønden om Ladelund og Medelby m. m.

Sydow og Marling havde i hovedsagen holdt sig til Clausens linie.

Marlings stemme som formand var afgørende. Claudel rejste nu til København og derpå til England for at arbejde for hans og Heftyes linie.

Derefter rejste Marling og Claudel til Paris for at overrække indstillingen.

Efter det passerede fandt jeg ingen anledning til at sende indberetning om sagen til ministeriet, der jo åbenbart helst var fri.”

P. Chr. Stemann: En dansk Embedsmands Odyssé. Gyldendal, 1961.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *